До Дня Конституційного Суду України відкрилася книжкова виставка

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-11-38

факс 287-36-16

 

 

До Дня Конституційного Суду України відкрилася книжкова виставка

 

 

З нагоди 19-річчя Конституційного Суду України  у бібліотеці КСУ відкрито тематичну  виставку під назвою «Конституційний Суд України 19 років діяльності», на якій експонуються періодичні видання, збірники наукових праць, матеріали  наукових конференцій, що розповідають про історію створення та діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

У жовтні 1996 року парламент України прийняв Закон "Про Конституційний Суд України", який мав величезне значення. В країні вперше було створено орган, покликаний стати стабілізуючим фактором у функціонуванні владних структур, надійним інструментом упровадження в практику норм Консти­туції України, захисту прав і свобод людини і громадянина.  Про це йдеться у збірці нарисів  «Конституцією покликані», розрахованої на широке коло юридичної громадськості, всіх тих, кого цікавлять історія створення, становлення та діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції нашої держави. Кожна з розповідей, що увійшли до видання, є своєрідним штрихом до портрета першого складу суддів Конституційного Суду України, які, за словами директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Юрія Шемшученка, «назавжди залишаться першими  в історії України».

Книга відомого журналіста Володимира Королюка «Провісник нового і праведного закону (штрихи до портрета Леоніда Юзькова на тлі історичної епохи)» розповідає про Першого Голову Конституційного Суду України, одного із засновників Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Леоніда Петровича Юзькова, який упродовж всього життя шукав «справедливого управління та юридичного оформлення прагнення українського народу до волі, до сформування громадянського суспільства». Разом із однодумцями Леонід Юзьков брав участь у створенні Декларації про державний суверенітет та проек­ту Конституції України. Завдяки Леоніду Юзькову в Україні була сформована потужна когорта його соратників і послідовни­ків – майбутніх суддів Конституційного Суду України.

Адресується видання широким колам юридичної громадськості, всім тим, кого цікавлять історія утворення, становлення та діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції нашої держави.

Чільне місце на виставці займає Закон України «Про Конституційний Суд України» з науково-практичним коментарем, підготовленим колективом авторів, одним із яких є суддя КСУ у відставці А.Стрижак. Видання, розраховане на працівників органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, науковців та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів,  містить постатейні коментарі до Закону, які ґрунтуються на результатах аналітичного дослідження відповідних норм Конституції України, інших правових актів національного законодавства, загальновизнаних актів міжнародного права, а також практики Конституційного Суду Ук­раїни (рішення, висновки та ухвали єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні). 

Неабияку цікавість для  відвідувачів викличе популярний коментар до Закону України «Про Конституційний Суд України» С. Лисенкова, що  містить роз'яснення його положень з урахуванням відповідної практики інших держав. Мета видання — допо­могти широкому загалові читачів, і насамперед тим, хто не має спеціальної юридичної підготовки, зрозуміти призначення й місце Конституційного Суду в державному механізмі, а також особливості його формування й виконання покладених на нього функцій.

Авторське видання «Без права на помилку: Конституційний Суд України у 2007-2010 роках» містить вибрані наукові праці, публікації та інтерв’ю судді КСУ у відставці А.Стрижака, які свого часу були опубліковані у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації.

Мета роботи – популяризація діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, поширення наукових знань в галузі конституційного права, що, на думку автора, повинно сприяти формуванню правосвідомості громадян та розвитку юридичної освіти.

На студентів і викладачів системи сучасної юридич­ної освіти, суддів та працівників апарату установ судової влади, а також на всіх, хто цікавиться проблемами конституційної юрисдикції як в Ук­раїні, так і за її межами розрахована книга судді КСУ у відставці О.Мироненка з його дарчим написом «Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика», в якій  досліджуються особливості передісторії та історії народження і становлення Конституційного Суду України як єдиного органу консти­туційної юрисдикції, що гарантує верховенство права і найвищу юридич­ну силу Конституції України. Крім того, у доробку автора аналізується видатний внесок вітчизняних правознавців у еволюцію ідей судової конституційної юстиції, у процес започаткування ними європейської моделі конституційної юрисдикції, її концептуальних засад, доктринальні і прикладні передумови створення першого в Україні конституційного суду, його організація, повноважен­ня, порядок діяльності, практика конституційного судочинства, набутий досвід, дискусійні акти, невирішені проблеми, пропонуються шляхи їх розв'язання і підвищення ефективності вітчизняного конституційного правосуддя.

Книга розрахована на працівників органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, науковців та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Окреме місце на виставці займає «Вісник Конституційного Суду України», примірники якого датовані  1997 роком і сьогоденням, що дають змогу відвідувачам побачити, як змінювався дизайн  загальнодержавного періодичного видання КСУ за час свого існування.

Всім, кого цікавить діяльність Конституційного Суду Украї­ни за 19-ть  років його існування та актуальні питаннях конституційної юрисдикції в Україні стануть у пригоді збірники матеріалів наукових і міжнародних конференцій, в яких брали участь судді Конституційного Суду України, зокрема матеріали міжнародної конференції 2008 року - «Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», а також ялтинської конференції «Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах», організованої Конституційним Су­дом України за сприяння Президента України спільно з Європей­ською Комісією «За демократію через право», Координатором про­ектів ОБСЄ в Україні та Німецьким Фондом міжнародного правово­го співробітництва.

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України