Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності"

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-10-25

факс 287-36-16

 

 

Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності“

 

 

Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін взяв участь у дводенній міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності“.

Захід, що проходив 8-9 жовтня 2015 року у Харкові, організований Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України та громадською організацією „Всеукраїнська асоціація кримінального права“, і присвячений 90-й річниці з дня народження академіка В.В.Сташиса.

В роботі конференції взяли участь вчені вітчизняних і зарубіжних навчальних та науково-дослідних установ – Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Донецького юридичного інституту МВС України, Львівського державного університету внутрішніх справ, Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інституту кримінально-правових наук та філософії права Університету Гете (Німеччина) та інших провідних закладів, а також представники правоохоронних і судових органів.

Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Баулін на міжнародній науково-практичній конференції представив доповідь на тему „Кримінальний кодекс України: сучасний стан та перспективи“.

Промовець у своєму виступі окреслив кримінально-правові явища, що є предметом Кримінального кодексу України, та акцентував увагу на основних напрямах удосконалення цього кодексу в аспекті приведення у відповідності до Європейських стандартів.

Науковець підкреслив, що в сучасному КК України закладені підвалини пріоритету підвищеної кримінальної відповідальності за посягання на права і свободи людини, на безпеку людства, національну безпеку тощо.

„Але кращому, як відомо, немає міри. Життя змінюється, змінюються люди, приходять нові покоління, європейські прагнення диктують багато змін у нашому житті. Вочевидь, це торкнеться й Кримінального кодексу України“, – додав Юрій Баулін.

Продовжуючи виступ він підкреслив, що положення Кримінального кодексу стосуються самого цінного у людини – її свободи, честі, гідності, власності, безпеки, тобто тих цінностей, які проголошені основними в Конституції України, і зауважив, що реформування КК України потребує продуманого підходу, оскільки кримінальна юстиція пов’язана з дуже чутливими сферами життя людей. Виходячи з цього, – наголосив Голова КСУ, – пропозиції щодо докорінної зміни КК повинні мати серйозне наукове підґрунтя та пройти серйозну апробацію перед їх запровадженням у практику судів та правоохоронних органів.

Юрій Баулін також зупинився на одному із варіантів щодо удосконалення Кримінального кодексу України – це підготовка наукового модельного проекту нового КК України, в якому можна було б запровадити нову, європейську модель кримінально-правових відносин.

Доповідач підкреслив, що підготовка такої моделі потребує вагомого доктринального підходу, вироблення концепції, побудови структури кодексу, а головне втілення концептуальних ідей в тексти як загальної, так й особливої частини модельного КК. При цьому, – зазначив науковець, – треба враховувати ті системні зміни, які плануються і вже реалізуються у всій системі вітчизняної кримінальної юстиції, правову культуру правозастосувачів та правосвідомість населення України.

Запропонована наукова модель могла б слугувати зразком для парламентарів у їх законотворчій роботі щодо удосконалення кримінального законодавства України, – наголосив очільник Суду.

У ході науково-практичної конференції учасники заслухали та обговорили низку доповідей, присвячених актуальним питанням за такими напрямами: взаємозв’язок науки кримінального права із законотворчою та правозастосовною діяльністю; теоретичні засади криміналізації діянь та пеналізації злочинів; створення доктрини юридичної техніки, яка використовується в законотворчій діяльності у сфері боротьби зі злочинністю; міжнародні стандарти законотворчої та іншої нормотворчої діяльності.

Під час конференції було презентовано збірник виступів її учасників.

Крім того, в рамках заходу відбулися загальні збори громадської організації „Всеукраїнська асоціація кримінального права“.

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України