Вийшов друком перший номер цьогорічного видання „Вісник Конституційного Суду України“

Версія для друку

 

Вийшов друком перший номер цьогорічного видання „Вісник Конституційного Суду України“

Вийшов друком перший у цьому році номер загальнодержавного періодичного видання „Вісник Конституційного Суду України“, в якому читачі можуть ознайомитися з інформацією про діяльність Конституційного Суду України за листопад-грудень 2018 року.

Вісник Конституційного Суду України відкриває традиційний розділ „Акти Конституційного Суду України“, в якому надруковано Висновок №3-в/2018 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північноатлантичного договору) вимогам статей 157 і 158 Конституції України та Висновок № 4-в/2018 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Стосовно цих висновків надруковано окремі думки суддів Конституційного Суду України.

У розділі також надруковано Рішення Конституційного Суду України № 10-р/2018 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 294, статті 326 Кодексу України про адміністративні правопорушення та  Рішення Конституційного Суду України № 11-р/2018 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» і окрему думку судді КСУ Олександра Касмініна стосовно цього рішення. Крім того, до уваги читачів Рішення Конституційного Суду України № 12-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) та Рішення Суду № 13-р/2018 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу».

Повний текст вищевказаних рішень надається українською та англійською (неофіційний переклад) мовами. 

Цей же розділ пропонує читачам ознайомитися з Ухвалою Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 26 Закону України «Про національну поліцію», прийнятою у грудні 2018 року та окремою думкою судді Конституційного Суду України Станіслава Шевчука стосовно цієї Ухвали.

Традиційну рубрику «Теорія та практика конституційної юрисдикції» відкриває стаття кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, наукового консультанта судді  Конституційного Суду України, старшого наукового співробітника відділу організації науково-дослідної діяльності Національної академії внутрішніх справ Ірини Берестової «Проблеми реалізації ініціативи конституційного контролю у конкретній справі з боку судів системи судоустрою», яка присвячена розкриттю алгоритму дій суду системи судоустрою у разі формулювання ним висновку про неконституційність закону (його окремих положень). Автор статті розкриває механізми дій судів у межах системи судоустрою, а також при зверненні Верховного Суду до Конституційного Суду України. Аналізуються зміни до актів процесуального законодавства щодо ініціативи конституційного контролю та порядку звернення до найвищого суду системи судоустрою. У статті також розкриваються ризики виходу Верховного Суду за межі своїх повноважень при розгляді на Пленумі питання щодо неконституційності норми після ухваленого рішення суду по суті справи. 

Стаття кандидата юридичних наук, наукового консультанта судді Конституційного Суду України Юлії Євтошук «Роль конституційного судочинства у захисті фундаментальних прав особи у випадках законодавчих прогалин» досліджує проблеми законодавчих прогалин у контексті повноважень національного конституційного судочинства. Незважаючи на те, що Конституційний Суд України спеціально не наділений повноваженнями розглядати питання конституційності таких законодавчих дефектів, автор наголошує на значущості конституційного судочинства у захисті прав особи у випадках законодавчих прогалин, роль якого помітно зросла з огляду на впровадження в Україні інституту конституційної скарги. Стаття підготовлена на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду, який свідчить про важливість розгляду конституційними судами справ у випадках законодавчих прогалин, що призводять до порушень фундаментальних прав особи.

У цьому ж розділі надруковано статті переможців конкурсу на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, що проводився Конституційним Судом України 10-14 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права.

Першою надруковано статтю студента 2-го курсу відділення загальної юридичної підготовки Академії адвокатури України Назара Кубова «Реалізація конституційного права людини на життя у XXI столітті», яка присвячена проблемі визначення поняття «евтаназія». Автором  досліджено правову природу цього явища та різні підходи, що склалися в конституційному праві та проаналізовано досвід зарубіжних країн, які легалізували евтаназію, а також  перспективи легалізації евтаназії в Україні.

Стаття Анастасії Міць «Статус державної мови в контексті Конституції України», котра, як і попередній автор,  виборола друге місце у конкурсі з конституційно-правової тематики,  розглядає динаміку мовних відносин відповідно до проектів законів № 5669, №5670 і №5670-д. Автор досліджує правову природу, місце мовних відносин у системі суспільних відносин, визначає межі їх правового регулювання. Разом з тим, у статті проаналізовано підходи до розуміння державної мови, її функції, відмінність від офіційної та розглянуто особливості правового регулювання мовних прав національних меншин. Окрема увага приділяється аналізу аспектів державної мовної політики.

Софія Олексишин, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», яка посіла третє місце в конкурсі, представила читачам статтю «Подвійне громадянство: мати не можна позбавити», в якій дослідила основний правовий дискурс у сфері подвійного громадянства, відзначивши необхідність удосконалення нормативно-правової бази у контексті чіткого, юридично аргументованого регламентування подвійного (множинного) громадянства (підстав набуття та особливостей припинення) і можливості таких громадян (біпатридів) бути обраними (призначеними) до органів публічної влади, бути представниками правничої професії, а також тими, хто здійснює правоохоронні функції для забезпечення державної безпеки України.

Стаття «Забезпечення права на таємницю кореспонденції при отриманні доказів з електронних телекомунікаційних пристроїв» аспіранта кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Андрія Скрипника, який посів перше місце у конкурсі на кращу наукову статтю, досліджує проблемні аспекти дотримання права на таємницю кореспонденції у кримінальному процесі України при одержанні доказової інформації з електронних повідомлень та здійснює пошук можливих шляхів їх розв’язання. За результатами дослідження зроблено висновок про збереження електронними повідомленнями, які були отримані та прочитані адресатом, правового статусу кореспонденції, обгрунтовано необхідність отримання попереднього судового дозволу на ознайомлення з ними під час проведення слідчих (розшукових) дій, а також запропоновано проведення тимчасового доступу до документів або їх огляду чи експертизи, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування, як можливі шляхи належного процесуального порядку отримання доказів з електронних телекомунікаційних пристроїв.

У розділі «Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України» наведено інформацію щодо міжнародних наукових заходів і зустрічей, участь у яких брали Голова та судді Конституційного Суду України, працівники Секретаріату Суду протягом листопада – грудня 2018 року.

Окрему частину журналу приділено інформації про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2018 рік.

У рубриці «Вітаємо ювілярів» судді КСУ і працівники Секретаріату Суду висловлюють найщиріші привітання  суддям у відставці Павлу Ткачуку та Миколі Савенку, які відсвяткували свої дні народження у січні місяці.

На останній сторінці журналу читачі можуть ознайомитися з підсумками конкурсу на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина, який відбувся у рамках Всеукраїнського тижня права 10-14 грудня 2018 року в Конституційному Суді України.

Переможці конкурсу були нагороджені дипломами та пам’ятними подарунками, а їхні статті опубліковані у цьому номері «Вісника Конституційного Суду України».  

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України