Відкрита лекція судді Конституційного Суду України Михайла Гультая

Версія для друку

Відкрита лекція судді Конституційного Суду України Михайла Гультая

 

Суддя Конституційного Суду України Михайло Гультай відвідав Академію Державної пенітенціарної служби, де для аспірантів, магістрів, викладачів академії та адвокатів Академії провів відкриту лекцію на тему «Конституційна скарга: новий інструмент захисту прав людини». Візит відбувся в рамках Договору про співпрацю між Конституційний Судом України та Академію Державної пенітенціарної служби.

31 травня 2019 року в Академії Державної пенітенціарної служби відбулася відкрита лекція судді Конституційного Суду України, доктора юридичних наук Михайла Гультая, присвячена актуальним питанням функціонування інституту конституційної скарги.

У своїй доповіді лектор зазначив, що Конституційний Суд України пройшов складний шлях формування та становлення і розпочинає третє десятиріччя своєї діяльності зі сталим прагненням посилити суспільну довіру до органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Основного Закону України.

Він розповів про особливості Нового Закону України «Про Конституційний Суд України», яким, зокрема,  запроваджено конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, закріплено конструкцію юридичної позиції Суду, а також визначено порядок звернення до нього з конституційною скаргою та нарешті «розблоковано» функціонування цього надважливого інституту конституційного правосуддя.

Промовець зауважив, що необхідність запровадження конституційної скарги у вітчизняне конституційне законодавство підтверджувалося логікою конституційної юстиції в Україні.

Так, Закон України «Про Конституційний Суд України» від 3 червня 1992 року взагалі не передбачав права громадян звертатися до Конституційного Суду України. Проект Конституції України у редакції від 26 жовтня 1993 року пропонував закріпити право громадянина України звертатися зі скаргою на конституційність законів та інших нормативних актів.

Конституція України 1996 року заклала основи, а Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року передбачив інститут конституційного звернення, однак ці акти не закріпили інститут конституційної скарги.

Михайло Гультай наголосив, що на сучасному етапі розвитку конституційного правосуддя конституційна скарга є одним з найефективніших засобів захисту прав і свобод людини і громадянина. «Призначення цього правозахисного інституту полягає в забезпеченні та гарантуванні конституційних прав особі органами конституційної юрисдикції шляхом визнання неконституційними правових актів, які порушують або обмежують права і свободи людини», – підкреслив доповідач.

Зупиняючись на проблемних питаннях, пов’язаних з конституційною скаргою, Михайло Гультай констатував, що предметом конституційної скарги може бути перевірка на відповідність Конституції України лише того закону України, який застосований в остаточному рішенні скаржника, а не підзаконних нормативно-правових актів, міжнародних договорів та ін. Він  зауважив, що з досвіду опрацювання конституційних скарг, які надходять до Конституційного Суду України у великій кількості, частою помилкою при оформленні конституційної скарги є її невідповідність положенням статті 55 Закону, тому, що у клопотаннях громадяни часто висловлюють незгоду з самим рішенням суду загальної юрисдикції. Однак Конституційний Суд України неодноразово у своїх ухвалах наголошував на тому, що питання перевірки правильності застосування норм матеріального чи процесуального права судами України не належить до його повноважень.

Розповідаючи про вимоги забезпечення справедливої компенсації за результатами розгляду конституційної скарги, доповідач повідомив, що таку можливість у межах конституційного провадження у справі за конституційною скаргою законодавцем не передбачено. Проте, додав він,  у разі ухвалення рішення на користь суб’єкта конституційної скарги, останній може скористатися правом на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, гарантованим статтею 56 Конституції України.

Під час відкритої лекції доповідач також навів статистичні показники стосовно надходжень конституційних скарг та їх опрацювання у Конституційному Суді України, представивши учасникам інфографіку.

Суддя підкреслив, що з моменту запровадження інституту конституційної скарги (30 вересня 2016 року) станом на 24 травня 2019 року до Конституційного Суду України всього надійшло 1490 конституційних скарг, серед яких 985 скарг повернуто заявникам як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України», з відповідними роз’ясненнями та зазначенням про можливість повторного звернення з дотриманням вимог цього закону.

Михайло Гультай наголосив, що з 505 конституційних скарг, розподілених між суддями Суду як такі, що за формою відповідають вимогам Закону, третина конституційних скарг подана повторно, тобто усуненням скаржниками недоліків, які виявлені Секретаріатом Суду в ході їх попередньої перевірки.

Завершуючи виступ, доповідач підкреслив, що  потреба громадян в конституційній скарзі на сьогодні більш, ніж очевидна. Звичайно, додав він, конституційні скарги не зможуть вплинути на кількість неконституційних положень, що містяться у законах, водночас вони повинні стати своєрідним «стоп-сигналом» для законодавця. «За результатами розгляду конституційних скарг має бути дієвий механізм забезпечення конституційного права громадян на відшкодування шкоди», - підкреслив Михайло Гультай.  

На закінчення зустрічі слухачі мали змогу поставити запитання судді КСУ, адже для них завжди цікаві практичні аспекти суддівської діяльності. Лекція у такому форматі стала надзвичайно корисною для аспірантів, магістрів та викладачів Академії Державної пенітенціарної служби, яка готує фахівців, здатних забезпечити дотримання правопорядку та конституційних прав і свобод людини і громадянина в місцях позбавлення волі.

Від імені Конституційного Суду України Михайло Гультай подарував   Академії Державної пенітенціарної служби 82 книжки  з конституційно-правової тематики.

На згадку про зустріч представники Академії презентували бібліотеці Конституційного Суду України  фотоальбом про мальовничу Чернігівщину та цікаву книжку про історію становлення Академії Державної пенітенціарної служби, яка нині посідає провідне місце у системі відомчої освіти, готуючи фахівців нової генерації.

 

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України