АНОНС. Перший та Другий сенати Суду 13 липня на відкритій частині пленарних засідань у формі письмового провадження розглянуть справи за конституційними скаргами

Версія для друку

Перший та Другий сенати Конституційного Суду України 13 липня на відкритій частині пленарних засідань у формі письмового провадження розглянуть справи за конституційними скаргами громадян України Цимбала М.А., Ковбасюка В.В., Бородкіна М.В., Плескача В.Ю., Петренка В.О.

Перший сенат Конституційного Суду України 13 липня о 10.00 на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою Цимбала Михайла Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс).

Довідково.

Згідно з оспорюваним положенням Кодексу підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є «встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане».

Заявник просить перевірити на відповідність положенням Конституції України окреме положення пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу, а саме «якщо рішення суду ще не виконане».

Автор клопотання вважає, що оспорюване положення порушує його право на відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої законом, який визнано неконституційним, запроваджує дискримінацію щодо окремих категорій пенсіонерів в аспекті можливої реалізації ними цього права, а також порушує право скаржника на ефективний судовий захист.

***

Перший сенат Конституційного Суду України 13 липня о 10.15 на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою Ковбасюка Віталія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VІ (далі – Закон № 3668), першого речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ (далі – Закон №1697).

Довідково.

Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним оспорюване положення Закону № 3668 в частині поширення його дії на Закон № 1697, яким передбачено, що максимальний розмір пенсії, призначеної (перерахованої) відповідно до цього закону, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

Заявник також просить визнати неконституційним положення Закону № 1697 відповідно до якого «максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність».

***

Перший сенат Конституційного Суду України 13 липня о 10.30 на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою Бородкіна Михайла Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794–VIII зі змінами (далі – Закон).

Довідково.

Відповідно до оспорюваного положення Закону «Організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається Президентом України». На думку автора клопотання, оспорюване положення Закону суперечить вимогам статей 6, 8, частини другої статті 19, статті 106 (у тому аспекті, що обсяг та межі повноважень Президента України визначаються виключно Конституцією України), частини першої статті 113 та статті 116 Конституції України.

***

Другий сенат Конституційного Суду України 13 липня об 11.00 на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів частини першої статті 294, частини шостої статті 383 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс).

Довідково.

Оспорювані Заявником приписи частини першої статті 294 Кодексу встановлюють перелік ухвал, на які може бути подано апеляційні скарги окремо від рішення суду.

Приписами частини шостої статті 383 Кодексу встановлено, що за відсутності обставин протиправності відповідних рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень – відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів особи-позивача, суд залишає заяву без задоволення; за наявності підстав для задоволення заяви суд постановляє ухвалу в порядку, передбаченому статтею 249 Кодексу.

Заявник, обґрунтовуючи твердження щодо невідповідності Конституції України приписів частини першої статті 294, частини шостої статті 383 Кодексу, стверджує, зокрема, що заборона на апеляційне оскарження ухвали про відмову у задоволенні заяви, поданої в порядку статті 383 Кодексу, коли закон дозволяє апеляційне оскарження ухвали про задоволення такої заяви – є проявом законодавчої дискримінації і порушенням частини першої статті 24, пунктів 1 і 3 частини другої статті 129 Конституції України, а також порушенням права на процесуально рівний, змагальний, вільний від дискримінації і законодавчого шахрайства доступ до суду.

***

Другий сенат Конституційного Суду України 13 липня об 11.30 на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою Петренка Віктора Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668–VI (далі – Закон № 3668).

Довідково.

Оспорюваними положеннями Закону № 3668 передбачено, зокрема, що максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за  особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям  осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Заявник стверджує, що оспорювані положення суперечать Конституції України, оскільки раніше обмеження пенсії максимальним розміром не існувало, воно було введено в дію із прийняттям Закону № 3668; змінами, якими передбачено обмеження пенсії максимальним розміром, суттєво звужено зміст і обсяг існуючих прав і свобод осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до норм законодавства України.

Відеотрансляція пленарних засідань здійснюватиметься на офіційному вебсайті КСУ в рубриці «Відеотрансляція засідань».

 

12.07.2022

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України