Хроніка розгляду справ - 10-21 жовтня 2016 р.

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-10-25

факс 287-36-16

 

Хроніка розгляду справ

10-21 жовтня 2016 року

 

 

10 жовтня

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним зверненням Калініна Віталія Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої статті 5 цього кодексу.

Суд прийняв Ухвалу про припинення конституційного провадження у цій справі.

***

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним зверненням Осіпчука Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення окремого положення  частини першої статті 303 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань Суду.

***

Конституційний Суд України на засіданні розглядав питання про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина України Балаценка Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої статті 5 цього кодексу.

Суд продовжить розгляд цього питання на одному з наступних засідань Суду.

***

Конституційний Суд України на засіданні обговорював питання про форму розгляду справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про пенсійне забезпечення“, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, „Про державну службу“, „Про судову експертизу“, „Про Національний банк України“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про статус народного депутата України“, „Про дипломатичну службу“, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про Кабінет Міністрів України“, „Про прокуратуру“, а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
№ 379/95–ВР.

Суд прийняв Ухвалу про розгляд справи на пленарному засіданні у формі письмового слухання.

11 жовтня

Конституційний Суд України на пленарному засіданні у формі письмового слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) другого речення частини сьомої статті 43, частини першої статті 54 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“.

Суд завершив дослідження матеріалів справі на відкритому пленарному засіданні і перейшов до розгляду справи в закритій частині пленарного засідання.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань.

***

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України „Про вищу освіту“.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань.

***

Третя колегія суддів на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України.

Ухвалою колегії відмовлено у відкритті конституційного провадження. Здійснюється підготовка справи до розгляду на одному із засідань Суду.

12 жовтня

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним зверненням Федерації професійних спілок України щодо офіційного тлумачення положення статті 1 Закону України „Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України“.

Суд прийняв Ухвалу про припинення конституційного провадження у цій справі.

***

Конституційний Суд України на засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області“.

Суд прийняв Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом України; непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

***

Третя колегія суддів на засіданні продовжила розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національної асоціації адвокатів України про офіційне тлумачення положень статей 45, 46 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“, частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в контексті положень частини першої статті 55 Конституції України.

Ухвалою колегії відмовлено у відкритті конституційного провадження. Здійснюється підготовка справи до розгляду на одному із засідань Суду.

13 жовтня

Судді Конституційного Суду України працювали у колегіях та постійних комісіях, а також готували матеріали справ до розгляду на наступних засіданнях.

18 жовтня

Конституційний Суд України на засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 18 частини третьої статті 3 у взаємозв’язку з частиною першою статті 92, пункту 6 частини другої статті 14, пунктів 2, 3, 4, 5 частини першої статті 15, абзацу п’ятого підпункту 18 пункту 3 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення “ Закону України „Про державну службу“.

Суд прийняв Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом України.

19 жовтня

Конституційний Суд України на пленарному засіданні у формі письмового слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про позбавлення В. Януковича звання Президента України“.

Суд завершив дослідження матеріалів справи на відкритому пленарному засіданні і перейшов до розгляду справи в закритій частині пленарного засідання.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань.

***

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 12 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань.

20 жовтня

Конституційний Суд України на засіданні розглядав справу за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ у системному зв’язку з положеннями статті 4 цього закону, частини третьої
статті 24 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“.

Суд прийняв Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі.

***

Конституційний Суд України на засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України.

Суд прийняв Ухвалу про відмову конституційного провадження у справі.

21 жовтня

Судді Конституційного Суду України працювали у колегіях та постійних комісіях, а також готували матеріали справ до розгляду на наступних засіданнях.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України