Конституційний Суд України визнав неконституційним один із приписів ЦПК України

Версія для друку

07.04.2022

Конституційний Суд України 6 квітня 2022 року ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Марго Поліни Олександрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини п’ятої, частини сьомої статті 454 Цивільного процесуального кодексу України (далі – Кодекс).

У цьому Рішенні Конституційний Суд України зазначив, що гарантоване частиною першою статті 55 Конституції України право на судовий захист охоплює не лише право на звернення до суду, а й можливість його реалізації без обмежень чи перепон, зокрема гарантує особі право оскаржити в суді рішення третейського суду.

Пункт 1 частини п’ятої, частина сьома статті 454 Кодексу є неконституційними в тім, що вони унеможливлюють поновлення судом строку на подання особою, яка є стороною, третьою особою у справі, розглянутій третейським судом, заяви про скасування рішення третейського суду.

Здійснивши порівняльний аналіз юридичного регулювання питання порядку та строків звернення до суду із заявою про скасування рішення третейського суду в порядку цивільного судочинства, Конституційний Суд України дійшов висновку, що законодавець, ухваливши Закон України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII, відповідно до якого Кодекс викладено в новій редакції, позбавив осіб, які є сторонами, третіми особами у справі, розглянутій третейським судом, гарантії розгляду судом питання про поновлення строку на подання до суду заяви про скасування рішення третейського суду у разі, якщо її подано після закінчення встановленого Кодексом строку.

У такий спосіб було знівельовано гарантію, визначену частиною другою статті 55 Конституції України, та позбавлено вказаних осіб можливості ефективної реалізації права на судовий захист.

Конституційний Суд України наголосив, що гарантована Конституцією України рівність усіх людей у їхніх правах і свободах означає конечність забезпечення їм рівних юридичних можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод.

У державі, керованій правовладдям, звернення до суду є універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а додержання загальних принципів рівності громадян перед законом та заборони дискримінації, що їх визначено приписами частин першої, другої статті 24 Конституції України, є неодмінним складником реалізації права на судовий захист, – вказано в Рішенні.

Згідно з цим Рішенням приписи Кодексу, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“ від 24 лютого 2022 року № 64/2022 зі змінами.

Верховна Рада України протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану має привести нормативне регулювання, установлене пунктом 1 частини п’ятої, частиною сьомою статті 454 Кодексу, у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

 

 

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України