Юридична практика: КСУ визнав неконституційним визначення безальтернативного штрафу в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (2 листопада, 2023)

Версія для друку

 

Юридична практика, 2 листопада 2023 р.

КСУ визнав неконституційним визначення безальтернативного штрафу в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 1 листопада 2023 року ухвалив Рішення у щодо конституційності пункту 2 частини другої статті 44 Закону України „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції“ від 2 грудня 2010 року № 2735–VI. Про це інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Суддя-доповідач у цій справі — Олег Первомайський.

На підставі оспорюваного припису Закону на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів (продукції) або яку згідно із Законом вважають такою, що ввела в обіг товари (продукцію), які не відповідають установленим вимогам (крім випадків, визначених статтею 28, частиною третьою статті 29 Закону), має бути накладений штраф у фіксованому розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 000 гривень.

На підставі оспорюваного припису Закону на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів (продукції) або яку згідно із Законом вважають такою, що ввела в обіг товари (продукцію), які не відповідають установленим вимогам (крім випадків, визначених статтею 28, частиною 3 статті 29 Закону), має бути накладений штраф у фіксованому розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 000 гривень.

Заявниця вважає, що визначений у пункті 2 частини 2 статті 44 Закону «розмір відповідальності є безальтернативним та не залежить від характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність тощо», тому застосуванням «оспорюваного припису не забезпечується справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом права власності особи», що не відповідає частині 1 статті 41, частині 2 статті 61 Конституції України, накладення на неї штрафу в розмірі 51 000 гривень «є втручанням держави в гарантоване Основним Законом України право власності».

У своєму рішенні Конституційний Суд України зазначає, що встановлення в законі абсолютно визначених та/або безальтернативних санкцій має бути розумно поєднано із наданням законом уповноваженому суб’єктові притягнення особи до юридичної відповідальності варіативності в питанні обрання санкції до порушника, що уможливило б додержання в такий спосіб принципів домірності та індивідуалізації юридичної відповідальності. Принципи домірності та індивідуалізації юридичної відповідальності в разі притягнення особи до юридичної відповідальності може бути забезпечено, зокрема, у спосіб установлення в законі різних видів санкцій за вчинення одного й того самого правопорушення або різних за розміром штрафів, що їх може бути накладено на порушників тієї самої охоронної норми.

Оспорюваний припис Закону, що визначає безальтернативну санкцію, яка до того ж має ознаки абсолютно визначеної, не надає суб’єкту накладання адміністративного стягнення можливості врахувати те, що гіпотезою пункту 2 частини 2 статті 44 Закону охоплено велику та різноманітну кількість виявів об’єктивної та суб’єктивної сторони цього правопорушення, а тому суперечить частині 1 статті 8, частині 2 статті 61 Конституції України.

Конституційний Суд України констатує, що зазначений припис Закону не створює умов для досягнення під час правозастосування справедливого балансу між вимогами публічного інтересу в забезпеченні високого рівня захисту прав споживачів та захистом права власності особи, оскільки цей припис покладає на особу індивідуальний і надмірний тягар, а отже, є підґрунтям для надмірного втручання держави у право власності, внаслідок чого суперечить частинам 1, 4 статті 41 Основного Закону України.

Таким чином, Конституційний Суд України визнав окремий припис пункту 2 частини 2 статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735–VI зі змінами, а саме: «розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», таким, що не відповідає Конституції України. Визнаний неконституційним припис Закону втрачає чинність через шість місяців із дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Юридична практика

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України