Адміністративно-фінансовий департамент

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ:

1) здійснює юридичну підтримку дій і позицій Конституційного Суду України у його взаємовідносинах з юридичними особами публічного і приватного права та фізичними особами, за дорученням Голови Суду забезпечує представництво інтересів Суду, бере участь в юридичному опрацюванні проектів внутрішніх розпорядчих документів (проектів розпоряджень Голови Суду, проектів розпоряджень керівника Секретаріату);

2) бере участь в формуванні стратегічних та пріоритетних завдань інституційного розвитку та функціонування Суду;

3) забезпечує розробку перспективних та поточних планів фінансового, матеріально-технічного, інформаційно-технологічного, господарського забезпечення Суду та Секретаріату Суду;

4) вирішує в рамках своєї компетенції питання фінансового забезпечення діяльності Суду та Секретаріату Суду, здійснює заходи щодо забезпечення фінансової спроможності та ефективного використання бюджетних коштів у Суді;

5) взаємодіє з Бухгалтерською службою Суду в питаннях підготовки проєкту кошторису Суду для його подальшого затвердження в установленому порядку;

6) формує пропозиції та реалізує заходи стратегічного розвитку інформаційних технологій та систем інформаційної безпеки в Суді;

7) забезпечує доступ суддів Суду та працівників Секретаріату до необхідних інформаційних ресурсів на основі сучасних методів і засобів обробки даних комп'ютерних мереж і телекомунікацій;

8) впроваджує сучасні інформаційно-технологічні та програмно-технічні засоби доступу користувачів до інформаційних ресурсів Суду, здійснює програмно-технічний супровід функціонування офіційного вебсайту Суду;

9) здійснює заходи з впровадження в Суді сучасних систем технічного захисту інформації, телекомунікацій, охоронної та пожежної безпеки та забезпечення Суду засобами зв'язку та іншою необхідною оргтехнікою;

10) здійснює заходи щодо раціонального використання майна та фінансових ресурсів, власником та/або розпорядником яких є Суд;

11) забезпечує планування та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та укладання і виконання відповідних господарських договорів;

12) організує та забезпечує роботу Тендерного комітету Суду та Комісії з допорогових електронних закупівель;

13) здійснює організаційні заходи щодо надійного та безперебійного функціонування інженерно-технічних систем енергозабезпечення, тепло- та водопостачання у будівлях та приміщеннях Суду;

14) забезпечує належні умови праці суддів Конституційного Суду та працівників Секретаріату Суду;

15) здійснює в установленому порядку заходи з охорони праці, з пожежної безпеки, цивільного захисту;

16) веде діловодство в Департаменті відповідно до Інструкції з діловодства у Суді;

17) бере участь в проведенні інвентаризації матеріальних цінностей Суду.

 

Керівник Департаменту - АЛЬОШИН Валерій Борисович

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України