Архів КСУ

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ АРХІВУ КСУ:

1) забезпечення формування та комплектування Архіву Суду матеріалами діяльності Суду і Секретаріату Суду із різними носіями інформації; 

2) створення фонду користування рішень, висновків, ухвал та інших актів Суду;

3) організація роботи з формування та комплектування архівного фонду матеріалами діяльності Суду, документами постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) Секретаріату Суду з різними носіями інформації;

4) оформлення матеріалів судових справ, у тому числі в електронному вигляді, наповнення бази даних електронними документами судових справ, розміщення їх в інформаційно-пошуковій системі Суду;

5) здійснення обліку, опрацювання, систематизації протоколів засідань та пленарних засідань Суду, у тому числі закритих частин пленарних засідань сенатів чи Великої палати Суду, та формування їх у справи, яким відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Суді, надається гриф ,,Для службового користування";

6) забезпечення формування і ведення електронного архіву судових справ та розміщення матеріалів судових справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, крім матеріалів закритої частини пленарних засідань Суду та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом, на офіційному вебсайті Суду;

7) ведення обліку документів, внесених до Національного архівного фонду, та подання відомостей про їх кількість до відповідної державної архівної установи;

8) участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ Суду, перевірка відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

9) проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії у Суді проєктів описів постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), описів матеріалів судових справ Суду та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

10) організація користування архівними документами, видача архівних довідок, актів Суду, витягів з електронного архіву матеріалів судових справ і надсилання їх за запитами фізичним та юридичним особам з дозволу Голови Суду та керівництва Секретаріату Суду, тощо.

 

Завідувач Архіву КСУ - ХАРЧЕНКО Наталія Іванівна

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України