Департамент організаційної роботи

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

 

У сфері забезпечення підготовки та проведення засідань колегій суддів Суду, засідань та пленарних засідань сенатів Суду, Великої палати Суду, засідань та спеціальних пленарних засідань Суду:

1) здійснює технічне, інформаційне та інше забезпечення; 

2) здійснює офіційне спілкування із суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційних проваджень, особами, залученими до участі у конституційному провадженні;

3) виконує доручення суддів-доповідачів у справах, а також Голови Суду, його заступника, секретарів колегій суддів Суду з питань, пов'язаних із конституційним провадженням;

4) фіксує засідання Суду та його органів шляхом ведення й оформлення протоколів;

5) підтримує порядок під час проведення пленарних засідань Суду;

6) забезпечує організацію діяльності постійних комісій Суду, реєстрацію, підписання актів Суду, офіційне оприлюднення актів Суду за результатами конституційних проваджень.

У сфері організаційного забезпечення та апаратної роботи:

1) вирішує організаційні питання та координує роботу з підготовки та проведення зборів, нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, зустрічей, які проводить Суд чи Секретаріат Суду;

2) бере участь у формуванні робочих планів Голови Суду, його заступника, керівника Секретаріату;

3) забезпечує роботу приймалень Голови Суду, його заступника, керівника Секретаріату;

4) бере участь у соціально-побутовому забезпеченні суддів Суду та працівників Секретаріату;

5) забезпечує організацію діяльності Науково-консультативної ради Суду;

6) надає допомогу Асоціації суддів Конституційного Суду України в організації її роботи.

У сфері редакційного опрацювання актів Суду та підготовки до видання друкованого органу Суду "Вісник Конституційного Суду Укра'іни":

1) здійснює редагування проєктів ухвал колегій суддів Суду, ухвал, рішень сенатів Суду, ухвал, рішень, висновків, забезпечувальних наказів Великої палати Суду, постанов Суду;

2) редагує протоколи засідань постійних комісій Суду;

3) редакційно опрацьовує проєкти розпоряджень Голови Суду, керівника Секретаріату Суду;

4) здійснює редагування вихідної кореспонденції, пов'язаної з конституційним провадженням;

5) редакційно опрацьовує проєкти листів, адресованих Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України;

6) здійснює мовні експертизи з питань, пов' язаних із діяльністю Суду;

7) готує до друку "Вісник Конституційного Суду України", збірники актів Суду;

8) здійснює підготовку текстів актів Суду до опублікування у "Віснику Конституційного Суду України";

9) бере участь у підготовці до видання збірників матеріалів за підсумками міжнародних конференцій, організатором яких є Суд;

10) редагує статті, подані до друку у "Віснику Конституційного Суду України";

11) забезпечує діяльність Редакційної ради видання "Вісника Конституційного Суду України", організовує проведення її засідань;

12) забезпечує взаємодію між членами Редакційної ради видання "Вісника Конституційного Суду України" та авторами статей.

У сфері контролю:

1) контролює своєчасне надходження документів, матеріалів у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд;

2) контролює виконання доручень Голови Суду, його заступника, суддів Суду та керівництва Секретаріату структурними підрозділами Секретаріату;

3) контролює виконання Плану роботи Суду й Секретаріату Суду;

4) здійснює моніторинг діяльності Суду й Секретаріату Суду, готує довідково-інформаційні матеріали за його результатами.

 

Керівник Департаменту - БІРЮК Лариса Іванівна

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України