Функції та завдання, покладені на заступників керівника Секретаріату:

Версія для друку

ДО ОБОВ'ЯЗКІВ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ ‒ 

КЕРІВНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІДНЕСЕНО :

1) безпосереднє керівництво Департаментом організаційної роботи та забезпечення його взаємодії з іншими структурними підрозділами Секретаріату Конституційного Суду України (далі - Секретаріат);

2) забезпечення організації та дотримання встановленого порядку доступу до публічної інформації, якою володіє Конституційний Суд України (далі - Суд);

3) координацію роботи Архіву Суду та Бібліотеки Суду;

4) надання пропозицій до щорічної інформаційної доповіді Суду та їх узагальнення;

5) координацію взаємодії структурних підрозділів Секретаріату при забезпеченні проведення конференцій, круглих столів та інших заходів за участю суддів Суду та працівників Секретаріату;

6) візування в межах компетенції проєктів розпоряджень Голови Суду та керівника Секретаріату, інших актів з питань діяльності Секретаріату та Суду;

7) підписання за дорученням керівника Секретаріату листів та інших документів, які надсилаються фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності;

8) виконання обов'язків керівника Секретаріату у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

ДО ОБОВ'ЯЗКІВ  ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ ‒ 

КЕРІВНИКА ПРАВОВОГО  ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДНЕСЕНО : 

1) безпосереднє керівництво Правовим департаментом та забезпечення його взаємодії з іншими структурними підрозділами Секретаріату;

2) організація аналітичного та правового забезпечення при проведенні конференцій, круглих столів та інших заходів за участю суддів Суду та працівників Секретаріату;

3) надання пропозицій до щорічної інформаційної доповіді Суду;

4) узагальнення пропозицій до щорічної інформаційної доповіді Суду у разі відсутності першого заступника керівника Секретаріату або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин;

5) візування в межах компетенції проєктів розпоряджень Голови Суду та керівника Секретаріату, інших актів з питань діяльності Секретаріату та Суду, підписання за дорученням керівника Секретаріату листів та інших документів, які надсилаються фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності;

6) виконання обов’язків керівника Секретаріату у разі його відсутності та відсутності інших заступників керівника Секретаріату або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин.

ДО ОБОВ'ЯЗКІВ  ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ ‒ 

КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНО- ФІНАНСОВОГО  ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДНЕСЕНО : 

1) безпосереднє керівництво Адміністративно-фінансовим департаментом та забезпечення його взаємодії з іншими структурними підрозділами Секретаріату;

2) координація роботи Автобази Суду;

3) координація взаємодії підрозділів Секретаріату з питань планування та здійснення публічних закупівель;

4) організація роботи Тендерного комітету Суду та здійснення контролю за роботою уповноважених Суду з питань публічних закупівель;

5) надання пропозицій до щорічної інформаційної доповіді Суду;

6) координація роботи Архіву Суду та Бібліотеки Суду та взаємодії структурних підрозділів Секретаріату при забезпеченні проведення конференцій, круглих столів та інших заходів за участю суддів Суду та працівників Секретаріату у раз і відсутності першого заступника керівника Секретаріату або неможливості виконання ним своїх обов’язків;

7) візування в межах компетенції проєктів розпоряджень Голови Суду та керівника Секретаріату, інших актів з питань діяльності Секретаріату та Суду;

8) підписання за дорученням керівника Секретаріату листів та інших документів, які надсилаються фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності;

10) виконання обов’язків керівника Секретаріату у разі його відсутності та відсутності першого заступника керівника Секретаріату або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин.

 

Перший заступник керівника Секретаріату КСУ -     БІРЮК Лариса Іванівна

Заступник керівника Секретаріату КСУ -                         АЛЬОШИН Валерій Борисович

Заступник керівника Секретаріату КСУ -                        

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України