Інформація для участі у конкурсі

Версія для друку

 ОСОБА, ЯКА БАЖАЄ ВЗЯТИ У ЧАСТЬ У КОНКУРСІ, ПОДАЄ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ: 

 

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

5) з 16 липня 2021 року копію, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови, Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 20  Закону України „Про державну службу”, та іншими умовами конкурсу;

7) у разі проведення закритого конкурсу - іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії "А" - підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

ДО ВІДОМА :

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин уже було подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Державні службовці Секретаріату Конституційного Суду України, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої пунктом 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до проходження конкурсу.

 

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади у Секретаріаті Конституційного Суду України, надаючи з власної волі Управлінню роботи з персоналом Секретаріату Конституційного Суду України потрібні для зайняття цієї посади документи та інформацію, що містить персональні дані, цим надає дозвіл на їх оброблювання в Конституційному Суді України відповідно до закону виключно для реалізації трудових відносин.

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України