ОБСЄ

Версія для друку

Співробітництво Конституційного Суду України з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні (до 13 липня 1999 року – Місія ОБСЄ в Україні) розпочато в грудні 1996 року і включає сприяння в організації конференцій (семінарів, круглих столів тощо) з питань конституційного судочинства; забезпеченні участі представників Конституційного Суду України у міжнародних заходах з питань конституційної юрисдикції та діяльності конституційних судів інших держав; розширенні контактів з органами конституційної юрисдикції інших держав; опублікуванні матеріалів міжнародних заходів, організованих Конституційним Судом України тощо.

Окремо слід відзначити системну допомогу, що її надавав Координатор проектів ОБСЄ в Україні впродовж багатьох років у розробці проєкту та створенні вебсторінки Конституційного Суду України, придбанні відповідного обладнання, підключенні до мережі Інтернет, подальшій  модернізації вебсторінки Суду.

Новим етапом відносин між двома інституціями стало підписання 16 липня 2014 року Меморандуму про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Метою меморандуму є просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення інституційного потенціалу Конституційного Суду України та його Секретаріату. Документом передбачається розробка та реалізація спільних проектів, проведення спільних заходів, зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних програми, просвітницьких кампаній тощо.

З 2015 року співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором відбувається у формі щорічних проектів за загальною назвою «Підтримка реформи конституційної юстиції», в рамках реалізації яких особливу увагу приділяється запровадженню в Україні інституту конституційної скарги.

 

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту

„Підтримка національних стейкхолдерів через покращення доступу до конституційної юстиції“
(повне найменування проєкту)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)

річний

Період звітування

01.01.2023 – 31.12.2023

1. Вихідні дані проєкту (програми)

Партнер з розвитку

ОБСЄ через Спеціального представника Головування – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні

Бенефіціар

Конституційний Суд України

Реципієнт

Конституційний Суд України (ЄДРПОУ 00013534)

Номер реєстраційної картки проєкту

5364

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проєкту в кількісних та/або якісних показниках

1. Конституційний Суд України та стейкхолдери конституційного правосуддя краще обізнані щодо подальшого розширення доступу до конституційного правосуддя, передового міжнародного та національного досвіду.

2. Розширення використання сучасної ІТ-платформи Секретаріатом Конституційного Суду України для ширшого залучення громадськості відповідно до найкращої міжнародної практики та врахування ґендерної перспективи.

3. Стейкхолдери конституційного правосуддя отримали і поглибили знання щодо ґендерних питань, просування ґендерної рівності та ґендерно-чутливих підходів у конституційній юриспруденції.

4. Представники громадянського суспільства та правничої спільноти, зокрема молоді, краще обізнані щодо доступу до конституційного правосуддя та можливостей залучення до конституційних проваджень.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту та інші матеріали або документи, розроблені в межах проєкту

Інформування про заходи, що відбувалися в межах проєкту, здійснюється на офіційних вебсайтах Конституційного Суду України та ОБСЄ.

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Інформації немає.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії

Інформації немає.

консультаційні послуги

Інформації немає.

обладнання

Інформації немає.

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

Інформації немає.

адміністративні витрати виконавця

 

Інформації немає.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту

Заплановані результати на кінець звітного періоду

Фактичні результати на кінець звітного періоду

Проєкт спрямований на комплексне вирішення питання доступності конституційного правосуддя; поділ його структури на чотири напрями базується на відмінності між ключовими цільовими групами бенефіціарів і типами проблем, які розглядаються в кожному випадку. Перший напрям зосереджений на здатності суддів КСУ та інших стейкхолдерів конституційної скарги застосовувати передовий міжнародний досвід у розгляді конституційних звернень; другий сфокусований на потребах Секретаріату КСУ та його здатності обробляти зростаючу кількість справ; третій напрям передбачає орієнтацію на стейкхолдерів конституційного правосуддя щодо питань ґендерної рівності в конституційній юриспруденції; четвертий напрям надає стейкхолдерам у сфері конституційного правосуддя, зокрема молоді, знання з широкого кола питань щодо доступу до конституційного правосуддя та можливостей залучення до участі в конституційних провадженнях. Проєкт забезпечить охоплення вразливих верств населення, таких як люди похилого віку, людей з обмеженими можливостями, меншини та інших недостатньо представлених груп, а також матиме значний ґендерний компонент. У межах проєкту буде проведено низку заходів, присвячених питанням ґендерної рівності у забезпеченні конституційних прав і свобод. Знання конкретних міжнародних зобов’язань щодо ґендерної рівності та найкращих конституційних практик допоможе КСУ та його Секретаріату інтегрувати ґендерну перспективу в свою практику та діяльність.

Конституційний Суд України та партнери конституційного правосуддя краще обізнані щодо подальшого розширення доступу до конституційного правосуддя, передового міжнародного та національного досвіду.

Розширення використання сучасної ІТ-платформи Секретаріатом Конституційного Суду України для ширшого залучення громадськості відповідно до найкращої міжнародної практики та врахування ґендерної перспективи.

Стейкхолдери конституційного правосуддя отримали і поглибили знання щодо ґендерних питань, просування ґендерної рівності та ґендерно-чутливих підходів у конституційній юриспруденції.

Представники громадянського суспільства та правничої спільноти, зокрема молоді, краще обізнані щодо доступу до конституційного правосуддя та можливостей залучення до конституційних проваджень.

30 квітня–5 травня делегація Конституційного Суду України у складі суддів Конституційного Суду України О. Грищук, В. Лемака, О. Первомайського та заступника керівника Управління комунікацій Конституційного Суду України та міжнародного співробітництва Секретаріату Конституційного Суду України–завідувача відділу міжнародного співробітництва О.Кравченко взяла участь у заходах із нагоди відзначення річниці Конституції Речі Посполитої, ухваленої 3 травня 1791 року, на запрошення Спеціального представника Головування ОБСЄ – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні посла Генріка Вілладсена.

2 травня у штаб-квартирі ОБСЄ делегація взяла участь у конференції „Підтримка українського конституціоналізму з боку ОБСЄ: що можна використати зі спадщини Конституції 3 травня 1791 року?“, а також дискусії, присвяченій питанням взаємодії Суду з ОБСЄ в межах проєкту „Підтримка національних стейкхолдерів через покращення доступу до конституційної юстиції“.

На полях конференції делегація провела робочі зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Х.М. Шмідт, Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Є. Цимбалюком, Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Австрія В. Химинцем, постійними представниками Литовської Республіки та Республіки Польща при ОБСЄ та ін.

Під час візиту делегація відвідала Конституційний Суд Республіки Австрія, де провела робочу зустріч із Головою Суду К. Ґрабенвартером (м. Відень, Республіка Австрія).

26 червня суддя Конституційного Суду України В. Лемак узяв участь у „Молодіжному конституційному кафе для випускників літньої школи“ (м. Київ).

28 червня проведено міжнародну онлайн-конференцію „Конституція України та тріада європейських цінностей: погляд у світлі євроінтеграції“, організованої Конституційним Судом України спільно з Офісом Ради Європи в Україні, Спеціальним представником Головування – Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, Німецьким фондом міжнародної правничої співпраці (IRZ) з нагоди Дня Конституції України.

6–13 серпня судді Конституційного Суду України О. Грищук, В. Лемак, О. Петришин узяли участь у XI Літній школі для аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів „Конституціоналізм і верховенство права в екстремальних умовах: влада, суспільство і демократія“.

6 жовтня Конституційним Судом України спільно із Програмою підтримки ОБСЄ для України проведено ІІ Маріупольський конституційний форум „Візії майбутнього: конституційний вимір повоєнного відновлення України та європейської інтеграції“ (м. Київ).

22 грудня проведено семінар для працівників Секретаріату Конституційного Суду України з проблемних питань застосування інституту конституційної скарги (м.Київ).

У 2023 році спеціальні радники Конституційного Суду України М. Ґранат, Г. Папуашвілі та А.Тенасє  надали 5 висновків amici curiae у справах за конституційними скаргами.

У межах проєкту здійснено публікацію Щорічної інформаційної доповіді Суду за 2022 рік. Підготовлено до друку видання Конституції України в її тлумаченні в рішеннях КСУ, а також коментаря до Конституції України.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту

Зобов’язання партнера з розвитку виконуються якісно та відповідно до цілей проєкту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Заходи, заплановані в межах проєкту, виконано оперативно, якісно та відповідно до цілей проєкту, незважаючи на збройну російську агресію проти України.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ
моніторингу проєкту

«Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції»
(повне найменування проєкту)

 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)

річний

Період звітування

01.01.2021 – 31.12.2021

1. Вихідні дані проєкту (програми)

Партнер з розвитку

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Бенефіціар

Конституційний Суд України

Реципієнт

Конституційний Суд України (ЄДРПОУ 00013534)

Номер реєстраційної картки проєкту

4184-01

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проєкту в кількісних та/або якісних показниках

Конституційний Суд України та стейкголдери у сфері конституційної скарги обізнані з найкращою міжнародною практикою для роботи з прямою конституційною скаргою.

Секретаріат Конституційного Суду може враховувати найкращу міжнародну практику в процесі адміністрування конституційних скарг.

Стейкголдери у сфері конституційної скарги залучені у здійснення КСУ його відповідних функцій.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту

Інформування про заходи, що відбувалися у рамках проєкту, здійснюється на офіційних вебсайтах Конституційного Суду України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Інформація відсутня.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня.

консультаційні послуги

Інформація відсутня.

обладнання

Інформація відсутня.

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

Інформація відсутня.

адміністративні витрати виконавця

 

Інформація відсутня.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту

Заплановані результати на кінець звітного періоду

Фактичні результати на кінець звітного періоду

Конституційний Суд України та стейкголдери у сфері конституційної скарги краще обізнані із найкращою міжнародною практикою для роботи з прямою конституційною скаргою.

Секретаріат Конституційного Суду може враховувати найкращу міжнародну практику в процесі адміністрування конституційних скарг.

Стейкголдери у сфері конституційної скарги залучені у здійснення КСУ його відповідних функцій.

Конституційний Суд України та стейкголдери у сфері конституційної скарги краще обізнані із найкращою міжнародною практикою для роботи із прямою конституційною скаргою. Секретаріат Конституційного Суду може враховувати найкращу міжнародну практику в процесі адміністрування конституційних скарг.

Стейкголдери у сфері конституційної скарги залучені у здійснення КСУ його відповідних функцій.

15 квітня на офіційному вебсайті Конституційного Суду України запрацював новий онлайн-ресурс «Бібліотека конституційного права» (http://ccu.gov.ua/library).

Електронний інформаційний ресурс створено з метою ознайомлення з науково-аналітичними матеріалами та судовою практикою, пов’язаною з діяльністю Конституційного Суду України та органів конституційної юрисдикції зарубіжних країн, а також для їхнього практичного використання.

«Бібліотека конституційного права» містить рішення з актуальних для України питань міжнародних судових інституцій, іноземних органів конституційного контролю та судочинства, а також наукові публікації з конституційно-правової тематики провідних національних та зарубіжних фахівців, іншу корисну інформацію. Рішення міжнародних судів подано українською мовою, переклад яких здійснено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

9-11 червня проведено онлайн-тренінг із практичного та ґендерного аспекту конституційної скарги «Ґендер, гідність, рівність. Конституційна скарга як інструмент захисту від дискримінації».

29 червня спеціальним радником Конституційного Суду України професором М. Гранатом надано висновок amicus curiae у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України.

14 жовтня надано висновок amicus curiae спеціальними радниками Конституційного Суду України Г.Папуашвілі та А.Тенасє у справі за конституційними скаргами, поданими Г.Барсегяном та Н.Ліненко щодо відповідності положень статті 485 Митного кодексу України Конституції України (індивідуалізація юридичної відповідальності під час застосування положень статті 485 Митного кодексу України).

14 жовтня видано брошуру «25 знакових рішень Конституційного Суду України».

18-20 жовтня проведено онлайн-тренінг із практичного та ґендерного виміру конституційної скарги «Недискримінація. Практичний аспект конституційного поняття».

18-20 листопада проведено тренінг із практичного аспекту конституційної скарги та її ґендерного виміру (м. Харків).

26 листопада проведено фахову дискусію суддів Конституційного Суду України зі спеціальними радниками Конституційного Суду України на тему «Міжнародний та національний досвід функціонування інституту amicus curiae».

17 грудня проведено тренінг «Проблематика конституційних проваджень за конституційними скаргами» для працівників Секретаріату Конституційного Суду України за участі спеціальних радників Конституційного Суду України.

20 грудня проведено ґендерний форум «Великий діалог, ідея конституціоналізму і права жінок», організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Конституційним Судом України, Посольством ФРН в Україні, Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики та Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем».

У грудні видано брошуру «25 знакових рішень Конституційного Суду України» (англійською мовою).

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту

Зобов’язання партнера з розвитку виконуються якісно та у відповідності до цілей проєкту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Заходи, заплановані в рамках проєкту, виконуються з незначною затримкою з огляду на поширення пандемії, спричиненої COVID-19, якісно та у відповідності до цілей проєкту.

 

       

 

РЕЗУЛЬТАТИ
проєкту

 «Підтримка у вдосконаленні доступу до конституційної юстиції»

(повне найменування проєкту)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)

заключний

Період звітування

01.04.2021 – 31.12.2021

1. Вихідні дані проєкту

Партнер з розвитку

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Бенефіціар

Конституційний Суд України

Реципієнт

Конституційний Суд України(ЄДРПОУ 00013534)

Номер реєстраційної картки проєкту

4779

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проєкту в кількісних та/або якісних показниках

Конституційний Суд України, а також інші суб’єкти, зацікавлені у здійсненні конституційного судочинства, отримали у своє розпорядження аналітичний базис, необхідний для здійснення заходів, спрямованих на покращення доступу до конституційного судочинства, на основі найкращих сучасних національних та міжнародних підходів та практик. Експертна та суддівська спільноти отримали у своє розпорядження сформульовані в ході відкритого та широкого обговорення рекомендації щодо подолання існуючих викликів у здійсненні конституційного судочинства та тих можливостей, які в цьому їм надаватиме використання сучасних підходів у здійсненні конституційного судочинства. Конституційний Суд України отримав у своє розпорядження інструменти для ефективного комунікування з експертним середовищем та громадськістю.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту

Інформування про заходи, що відбувалися у рамках проєкту, здійснюється на офіційних вебсайтах Конституційного Суду України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Інформація відсутня.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня.

консультаційні послуги

Інформація відсутня.

обладнання

Інформація відсутня.

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

Інформація відсутня.

адміністративні витрати виконавця

 

Інформація відсутня.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту

Заплановані результати на кінець звітного періоду

Фактичні результати на кінець звітного періоду

Конституційний Суд України, а також інші суб’єкти, зацікавлені у здійсненні конституційного судочинства, отримують у своє розпорядження аналітичний базис, необхідний для здійснення заходів, спрямованих на покращення доступу до конституційного судочинства, на основі найкращих сучасних національних та міжнародних підходів та практик. Експертна та суддівська спільноти отримують у своє розпорядження сформульовані в ході відкритого та широкого обговорення рекомендації щодо подолання існуючих викликів у здійсненні конституційного судочинства та тих можливостей, які в цьому їм надаватиме використання сучасних підходів у здійсненні конституційного судочинства. Конституційний Суд України отримує в своє розпорядження інструменти для ефективного комунікування з експертним середовищем та громадськістю.

Конституційний Суд України, а також інші суб’єкти, зацікавлені у здійсненні конституційного судочинства, отримали у своє розпорядження аналітичний базис, необхідний для здійснення заходів, спрямованих на покращення доступу до конституційного судочинства, на основі найкращих сучасних національних та міжнародних підходів та практик. Експертна та суддівська спільноти отримали у своє розпорядження сформульовані в ході відкритого та широкого обговорення рекомендації щодо подолання існуючих викликів у здійсненні конституційного судочинства та тих можливостей, які в цьому їм надаватиме використання сучасних підходів у здійсненні конституційного судочинства.

14 червня відбулася науково-практична онлайн конференція „Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах“, організована Конституційним Судом України, Національною академією правових наук України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

16 червня відбулася науково-практична онлайн конференція „Роль органів конституційного судочинства в механізмі захисту прав людини“, організована Конституційним Судом України спільно з Національною академією правових наук України, Національним університетом „Одеська юридична академія“ за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні з нагоди 25-ої річниці Конституції України.

18 червня відбулася науково-практична онлайн конференція „Принцип поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства“, організована Конституційним Судом України спільно з Національною академією правових наук України, Львівським національним університетом імені Івана Франка за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

22 червня відбулася міжнародна науково-практична конференція „Конституційна демократія в умовах загроз територіальній цілісності та національній безпеці», організована юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Українським часописом конституційного права за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (м.Львів).

24 червня проведена міжнародна науково-практична конференція „Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму“ з нагоди 25-ої річниці Конституції України, організована Конституційним Судом України, Європейською Комісією „За демократію через право“ (Венеційська Комісія), Національною академією правових наук України, Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва (м.Київ).

25 червня проведено конституційне кафе „Децентралізація: переможцю не дістається нічого?“, організоване Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Аспен-Інститут Київ (м. Київ).

Крім цього, за ініціативою Львівського національного університету імені Івана Франка у рамках проєкту започатковано загальнонаціональний просвітницький проєкт – інтелектуальний телеконкурс „Нова генерація“, підтриманий провідними ЗМІ України (зокрема, телеканалом „ЕСПРЕСО“), міжнародними партнерами (Координатором проектів ОБСЄ в Україні, USAID, Pact), національними експертними та освітніми організаціями (Центром політико-правових реформ, Малою академією наук України та ін.). У червні ц.р. проведено перший спеціальний сезон телеконкурсу „Нова генерація“, присвячений 25-й річниці ухвалення Конституції України.

1-8 серпня відбулася X літня школа для аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів „Правовладдя і конституціоналізм. Конституціоналізм у часи змін: влада, суспільство і демократія“, організована Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах співпраці з Конституційним Судом України (с.Косів, Івано-Франківська обл.).

20-22 вересня у межах V Харківського міжнародного форуму Конституційним Судом України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні організовано дві тематичні дискусійні панелі („Європейські цінності і конституційне правосуддя“ та „Антидискримінація“).

22 жовтня Координатор проектів ОБСЄ в Україні Посол Г.Вілладсена взяв участь у науково-практичному семінарі „Виконання рішень Конституційного Суду України: моніторинг, контроль“, організованому в межах ІІІ засідання Науково-консультативної ради Конституційного Суду України з нагоди 25-ї річниці від дня заснування Конституційного Суду України (онлайн).

3-7 листопада проведено семінар „Справедливість, закон і суспільство“, організований „Аспен Інститут Київ“ (м. Дніпро).

9-10 грудня суддя Конституційного Суду України В.Городовенко та заступник завідувача відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту О.Резнікова (онлайн) взяли участь у V Міжнародному медико-правовому форумі „Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії“ (м. Харків).

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту

Зобов’язання партнера з розвитку виконувалися у повному обсязі, якісно, у відповідності до цілей проєкту. МТД, що надавалася, цілком і повністю відповідало потребам, визначеним у проєкті, та охоплювало всі аспекти, визначені у проєкті.

 

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Заходи, заплановані в рамках проєкту, виконувалися з незначною затримкою з огляду на поширення пандемії, спричиненої COVID-19, якісно та у відповідності до цілей проєкту.

 

       

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України