ОБСЄ

Версія для друку

Співробітництво Конституційного Суду України з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні (до 13 липня 1999 року – Місія ОБСЄ в Україні) розпочато в грудні 1996 року і включає сприяння в організації конференцій (семінарів, круглих столів тощо) з питань конституційного судочинства; забезпеченні участі представників Конституційного Суду України у міжнародних заходах з питань конституційної юрисдикції та діяльності конституційних судів інших держав; розширенні контактів з органами конституційної юрисдикції інших держав; опублікуванні матеріалів міжнародних заходів, організованих Конституційним Судом України тощо.

Окремо слід відзначити системну допомогу, що її надавав Координатор проектів ОБСЄ в Україні впродовж багатьох років у розробці проєкту та створенні вебсторінки Конституційного Суду України, придбанні відповідного обладнання, підключенні до мережі Інтернет, подальшій  модернізації вебсторінки Суду.

Новим етапом відносин між двома інституціями стало підписання 16 липня 2014 року Меморандуму про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Метою меморандуму є просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення інституційного потенціалу Конституційного Суду України та його Секретаріату. Документом передбачається розробка та реалізація спільних проектів, проведення спільних заходів, зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних програми, просвітницьких кампаній тощо.

З 2015 року співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором відбувається у формі щорічних проектів за загальною назвою «Підтримка реформи конституційної юстиції», в рамках реалізації яких особливу увагу приділяється запровадженню в Україні інституту конституційної скарги.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України