Патронатна служба суддів КСУ

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ СУДДІ КСУ:

 

Науковий консультант судді КСУ:

1) вивчає та аналізує законодавство та практику його застосування, наукову літературу, інші джерела з метою забезпечення судді Суду необхідною інформацією у справах конституційного провадження;

2) за дорученням судді Суду розробляє та у визначений строк подає судді Суду завізовані ним проєкти актів Суду та/або пропозиції до них;

3) виконує окремі доручення судді Суду щодо дослідження конкретних аспектів справ, у яких суддя Суду є доповідачем, готує за його дорученням проєкти листів про витребування матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;

4) у межах доручень судді Суду у справах, у яких суддя є доповідачем, взаємодіє з державними органами, закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями з питань конституційного провадження;

5) виконує інші доручення судді Суду  у зв' язку з розглядом судових справ та з інших питань діяльності Суду, які в межах  своєї  компетенції  розглядає суддя.

 

Помічник судді КСУ:

1) за дорученням судді Суду вивчає нормативні, наукові та інші джерела з метою своєчасного надання судді Суду інформації стосовно справ, що перебувають на розгляді Суду;

2) за дорученням судді Суду здійснює підготовку проектів актів Суду та у визначений строк подає судді Суду завізовані ним документи;

3) у межах доручень судді Суду бере участь у підготовці документів та матеріалів щодо питань, пов'язаних з участю судді в спеціальних пленарних засіданнях та засіданнях Суду з організаційних питань;

4) за дорученням судді Суду здійснює облік, передачу, опрацювання матеріалів у справах, що розглядаються в Суді;

5) веде діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Суді, забезпечує збереження документів та матеріалів справ, що надходять до судді Суду;

6) оформлює належним чином матеріали справ, у яких суддя Суду є доповідачем, у процесі їх розгляду та для передачі до Архіву Суду;

7) займається        підготовкою     інформаційних матеріалів з питань конституційного провадження у справах, у яких суддя Суду є доповідачем;

8) виконує інші доручення судді Суду у зв'язку з розглядом судових справ та з інших питань діяльності Суду, які в межах своєї компетенції розглядає суддя Суду.

 

Суддя КСУ має двох наукових консультантів і помічника.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України