Правовий департамент

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ:

1) здійснює підготовку попередніх висновків на внесені до Суду конституційні подання, конституційні звернення, а також конституційні скарги, які за формою відповідають вимогам Закону;

2) за дорученнями суддів-доповідачів у справах здійснює аналітичне супроводження конституційних подань, конституційних звернень та конституційних скарг під час конституційного провадження, забезпечує підготовку висновків, довідок, інформацій з порушених у них питань;

3) за дорученням суддів-доповідачів у справах здійснює підготовку аналітичних та інших матеріалів щодо звернень усіх форм, за якими може бути відкрито конституційне провадження;

4) досліджує та аналізує законодавство України, спеціальну наукову літературу, інші джерела інформації з питань, що розглядаються (можуть розглядатися) у конституційному провадженні;

5) готує аналітичні та інформаційні матеріали на основі дослідження законодавства зарубіжних країн, актів міжнародного права, практики органів конституційної юрисдикції зарубіжних країн, міжнародних судових установ з питань, які розглядаються або можуть розглядатися у конституційному провадженні;

6) за відповідними дорученнями здійснює аналіз та узагальнення практики Суду, формує та підтримує в актуальному  стані  каталог юридичних позицій Суду, готує відповідні довідкові та оглядово-аналітичні матеріали;

7) аналізує стан виконання актів Суду та доручень, даних Судом з приводу порядку, строків та контролю такого виконання;

8) забезпечує Суд та його Секретаріат актуальною та достовірною інформацією про чинні в Україні нормативно-правові акти, контролює їх належне використання шд час оформлення актів Суду, надає  з  цього приводу необхідні консультації;

9) надає інформацію до Щорічної інформаційної доповіді за підсумками діяльності Суду з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

10) забезпечує особистий прийом у Суді з питань реалізації особою права на конституційну скаргу, опрацювання звернень громадян згідно з чинним законодавством України.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України