Склад Науково-консультативної ради Конституційного Суду України

Версія для друку
Склад
Науково-консультативної ради Конституційного Суду України
 
 1. Голова Ради – Барабаш Юрій Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 2. Вчений секретар Ради – Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор, адвокат, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 3. Афанасьєва Мар’яна Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 4. Баймуратов Михайло Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політології та правових наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Заслужений діяч науки і техніки України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 5. Батанов Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 6. Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, член президії Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, Головний науковий співробітник, науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад  Донецького державного університету внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 28 жовтня 2020 року № 31-п/2020);
 7. Бориславська Олена Марківна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, головний співредактор Українського часопису конституційного права (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 8. Буткевич Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, суддя Європейського суду з прав людини у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 9. Васильченко Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Дорадчої групи експертів (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 10. Вінник Оксана Мар’янівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 28-п/2022);
 11. Вовк Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, керівник Центру дослідження верховенства права і релігії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 15 липня 2020 року № 23-п/2020);
 12. Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 13. Воронов Марк Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 14. Галянтич Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 28-п/2022);
 15. Гвоздик Павло Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональної Академії управління персоналом“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 16. Гетьман Анатолій Павлович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 17. Голубєва Неллі Юріївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, нотаріального та виконавчого процесу Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 18. Гринюк Роман Федорович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 19. Гриняк Андрій Богданович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України з наукової роботи (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 20. Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 21. Деревянко Богдан Володимирович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 28-п/2022);
 22. Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 23. Домбровський Іван Петрович – голова Асоціації суддів Конституційного Суду України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, Заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 24. Дроздов Олександр Михайлович – доктор юридичних наук, професор, адвокат, член Комісії з питань правової реформи при Президентові України, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 25. Журавель Володимир Андрійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Президент Національної академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 26. Заіка Юрій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 28-п/2022);
 27. Калиновський Богдан Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор спеціальної кафедри № 2 Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 28. Кампо Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 29. Ковальчук Віталій Богданович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та конституціоналізму Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету „Львівська політехніка“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 30. Козюбра Микола Івановичдоктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 31. Колодій Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук вищої школи України, головний науковий співробітник Відділу науково-правових експертиз  Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 32. Комаров Вячеслав Васильович – кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 33. Костицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, професор кафедри філософії і права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 34. Кот Олексій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 14 травня 2024 року № 11-п/2024);
 35. Кресін Олексій Веніамінович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 36. Крусян Анжеліка Романівна – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 37. Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 38. Кулинич Павло Федотович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 39. Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, кандидат економічних наук, академік Національної академії правових наук України, Перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 40. Летнянчин Любомир Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 41. Лотюк Ольга Степанівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 42. Лук’янов Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заступник Голови Вищої ради правосуддя (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 43. Луцик Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, Голова Національної соціальної сервісної служби України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 44. Марцеляк Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 45. Мішина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 46. Москвич Лідія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 47. Нестеренко Оксана В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри  загальнотеоретичного правознавства та публічного права  факультету правничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 48. Оніщенко Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України. Керівник центру правових досліджень гендерної політики при Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 49. Погорецький Микола Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 50. Погребняк Станіслав Петрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 51. Рябченко Олена Петрівна – доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор,  завідувач кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки Державного податкового університету Міністерства фінансів України, заслужений діяч науки і техніки України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 52. Савенко Микола Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 53. Святоцький Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Головний редактор юридичного журналу „Право України“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 54. Серьогін Віталій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 55. Серьогіна Світлана Григорівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 56. Скрипнюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, віцепрезидент Національної академії правових наук України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 57. Сірий Микола Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 58. Слінько Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 59. Сокуренко Валерій Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал поліції третього рангу, Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 60. Сопілко Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, в.о. декана юридичного факультету Національного авіаційного університету, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 16 червня 2022 року № 14-п/2022);
 61. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, виконувач обов’язків завідувача кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 28 січня 2020 року № 6-п/2020);
 62. Терлецький Дмитро Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Національного  університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 63. Тихий Володимир Павлович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, радник президії Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 64. Томкіна Олена Олексіївна – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 65. Турченко Ольга Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 66. Турянський Юрій Іванович – доктор економічних наук, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 67. Устименко Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Державної установи „Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України“, заступник академіка-секретаря відділення економіки Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 23 липня 2020 року № 26-п/2020);
 68. Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету „Києво-Могилянська академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 69. Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, директорка школи права Закладу вищої освіти „Український католицький університет“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 70. Христова Ганна Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, керівник Проекту Ради Європи „Судові та позасудові засоби захисту прав осіб, постраждалих від війни в Україні“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 71. Чернявський Сергій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Національної академії внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 72. Шакун Василь Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, віцепрезидент Академії наук вищої освіти України, член Дорадчої групи експертів (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 73. Шевченко Анатолій Євгенійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету Міністерства фінансів України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 74. Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, почесний ректор Київського університету права Національної академії наук України, радник при дирекції Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 75. Шишкін Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 76. Щербанюк Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор юридичного факультету Вільнюського університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 77. Яковлєв Андрій Анатолійович – доктор юридичних наук, заступник начальника Департаменту Офісу Генерального прокурора (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 78. Янчук Артем Олександрович – доктор юридичних наук, професор, заступник керівника Апарату Верховної Ради України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 79. Яроцький Віталій Леонідович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, в.о. завідувача кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019).

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України