Управління документального забезпечення

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1) розроблення Інструкції з діловодства та номенклатури справ Суду;

2) здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в Секретаріаті, патронатних службах суддів Суду;

3) організація формування справ, їх зберігання та підготовка для передачі до Архіву Суду;

4) приймання, попередній розгляд, реєстрація, передача Голові Суду, заступнику Голови Суду та суддям Суду, керівництву та структурним підрозділам Секретаріату вхідної кореспонденції;

5) опрацювання документів після доповіді Голові Суду та керівництву Секретаріату, передача їх для ознайомлення або виконання посадовим особам, зазначеним у резолюціях керівництва;

6) розподіл звернень до Суду між суддями Суду відповідно до Закону та у порядку, встановленому Регламентом;

7) реєстрація справ у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства;

8) розсилка копій актів Суду та окремих думок суддів Суду;

9) реєстрація і доведення до відома виконавців розпоряджень Голови Суду та керівника Секретаріату з питань основної та адміністративно- господарської діяльності;

10) формування у справи розпоряджень Голови Суду та керівника Секретаріату, документів з грифом "Для службового користування", що надійшли до Суду чи були створені в процесі його діяльності, та підготовка їх до передачі на зберігання до Архіву Суду;

11) облік печаток і штампів Суду;

12) виготовлення, облік та видача бланків Суду;

13) облік електронних носіїв інформації, на які записується службова інформація;

14) облік видань з грифом "Для службового користування";

15) комп'ютерний набір текстів актів Суду, службових документів та інших матеріалів, пов'язаних з діяльністю Суду;

16) комп'ютерний набір текстів документів з грифом "Для службового користування";

17) тиражування документів з грифом "Для службового користування", які надійшли до Суду чи були створені в процесі його діяльності;

18) відправлення вихідної кореспонденції;

19) підготовка інформації про проходження документів у Суді;

20) участь у розробленні та впровадженні системи електронного документообігу в Суді, розробленні регламентів роботи з документами в електронній формі;

21) коригування проєктів вихідних службових документів, розпоряджень Голови Суду, заступника Голови Суду, керівника Секретаріату Суду.

 

Керівник Управління - ТКАЧУК Валентина Василівна

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України