Перелік наборів даних Конституційного Суду України, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Версія для друку
Перелік наборів даних
Конституційного Суду України, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

1. Інформація про Конституційний Суд України (далі – Суд)
1.1. Прізвища, імена та по батькові, автобіографічні дані суддів Суду.
1.2. Склад Великої палати Суду.
1.3. Склад сенатів Суду.
1.4. Склад колегій суддів Суду.
1.5. Склад постійних комісій Суду.
1.6. Структура Секретаріату Суду.
1.7. Прізвища, імена, по батькові керівника Секретаріату Суду, його першого заступника і заступників, керівників самостійних структурних підрозділів.
1.8. Обов’язки керівництва Секретаріату Суду.
1.9. Основні завдання структурних підрозділів Секретаріату Суду.
1.10. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку в Суді.
1. 11. Контакти:
місцезнаходження, поштова і електронні адреса Суду;
телефони для довідок про реєстрацію кореспонденції, про розгляд звернень з питань конституційного провадження, з питань звернень громадян, з питань отримання публічної інформації;
довідник контактів керівників структурних підрозділів Секретаріату Суду та служб суддів Суду.
2. Інформація про діяльність Суду
2.1. Графік роботи органів Суду.
2.2. Повідомлення про порядки денні пленарних засідань Великої палати Суду, сенатів Суду та колегій суддів Суду.
2.3. Результати розгляду справ.
2.4. Інформація стосовно виконання актів Суду.
2.5. Події та новини.
2.6. Інформація про діяльність Науково-консультативної ради Суду.
2.7. Інформація про діяльність Асоціації суддів Суду.
2.8. Щорічні інформаційні доповіді Суду.
2.9. Архів номерів друкованого органу Суду „Вісник Конституційного Суду України“.
3. Акти Суду
3.1. Рішення Суду.
3.2. Висновки Суду.
3.3. Ухвали:
колегій суддів Суду (остаточні);
сенатів Суду за результатами конституційного провадження;
Великої палати Суду за результатами конституційного провадження.
3.4. Постанови Суду.
4. Нормативні акти, які регламентують засади діяльності Суду та його Секретаріату
4.1. Конституція України.
4.2. Закон України „Про Конституційний Суд України“.
4.3. Регламент Суду.
4.4. Положення про Секретаріат Суду.
4.5. Інструкція зі справочинства в Конституційному Суді України
4.6. Правила внутрішнього службового розпорядку у Суді
4.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку у Суді
4.8. Положення про офіційний вебсайт Суду
4.9. Порядок забезпечення функціонування офіційного вебсайту Суду
4.10. Комунікаційна стратегія Суду
5. Інформація про надходження звернень (клопотань) до Суду та розгляд справ
5.1. Інформація про конституційні подання.
5.2. Інформація про конституційні звернення.
5.3. Інформація про конституційні скарги.
5.4. Інформація щодо кількісних показників діяльності Суду.
5.5. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок.
5.6. Резюме ухвалених Судом актів.
6. Інформація про міжнародну діяльність Суду
6.1. Міжнародні зв’язки.
6.2. Інформація про укладення меморандумів про співробітництво.
7. Інформація для засобів масової інформації та громадян (відвідувачів)
7.1. Інформація про порядок та умови звернення громадян та юридичних осіб до Суду.
7.2. Положення про порядок і організацію особистого прийому громадян та порядок розгляду звернень громадян в Суді.
7.3. Графік особистого прийому громадян керівництвом Секретаріату Суду.
7.4. Графік роботи Приймальні звернень Суду.
7.5. Порядок допуску до Суду та залів засідань.
7.6. Зразок заяви на допуск до Зали засідань на відкриту частину пленарного засідання Суду.
7.7. Положення про порядок взаємодії Суду із засобами масової інформації.
7.8. Інформація щодо взаємодії Суду із засобами масової інформації.
7.9. Положення про оглядові екскурсії в Суді.
7.10. Зразок звернення щодо проведення оглядової екскурсії.
7.11. Фотогалерея Суду.
7.12. Відеотрансляція та архів відеотрансляцій відкритих частин пленарних засідань Великої палати Суду та сенатів Суду.
7.13. Інформація про порядок, умови проходження конкурсу на зайняття посад державної служби та про результати конкурсу.
8. Інформація з питань закупівель, фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
8.1. Річний план закупівель Суду.
8.2. Бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період.
8.3. Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період.
8.4. Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми.
8.5. Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (у тому числі зміни до паспортів бюджетних програм).
8.6. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період.
8.7. Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період.
8.8. План діяльності Суду на середньостроковий період (уточнений план).
8.9. Фінансова звітність Суду (річна, річна консолідована).
8.10. Структура та обсяг бюджетних коштів за бюджетними програмами Суду
8.11. Структура, принципи формування та розмір оплати прації (винагороди) Голови Суду і заступника Голови Суду
8.12. Державне майно, яке не використовується
9. Інформація щодо внутрішнього аудиту
9.1. План діяльності з внутрішнього аудиту
9.2. Звіти про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (за відповідний рік).
10. Інформація про доступ до публічної інформації
10.1. Закон України „Про доступ до публічної інформації“.
10.2. Закон України „Про інформацію“.
10.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
10.4. Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
10.5. Звіти щодо запитів на публічну інформацію, які надійшли до Суду.
10.6. Перелік наборів даних Суду, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
10.7. Інформація про документи, що знаходяться у Суді
11. Інформація з питань запобігання та протидії корупції
11.1. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи Суду з питань запобігання корупції.
11.2. Антикорупційна програма Суду.  
 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України