2.6. Екологічне право

№№ 24/09

В аспекті конституційного подання положення статті 9 Закону України „Про правовий режим території‚ що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 27 лютого 1991 року № 791а–ХІІ „управління зоною безумовного (обов’язкового) відселення до повного відселення жителів з населених пунктів‚ віднесених до цієї зони… здійснюється відповідними обласними радами“ треба розуміти як здійснення ними визначених Конституцією України‚ Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“‚ іншими законами як власних повноважень, так і окремих повноважень органів місцевого самоврядування‚ діяльність яких припинена‚ з урахуванням встановлених законодавством вимог щодо режиму використання‚ охорони території зони‚ умов проживання та роботи в ній населення тощо.

(пункт 1 резолютивної частини)
     Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Київської обласної ради щодо офіційного тлумачення положення статті 9 Закону України „Про правовий режим території‚ що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 6 жовтня 2009 року № 24-рп/2009

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України