2.6. Екологічне право

№№ 24/09, 4-р(І)/2024

В аспекті конституційного подання положення статті 9 Закону України „Про правовий режим території‚ що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 27 лютого 1991 року № 791а–ХІІ „управління зоною безумовного (обов’язкового) відселення до повного відселення жителів з населених пунктів‚ віднесених до цієї зони… здійснюється відповідними обласними радами“ треба розуміти як здійснення ними визначених Конституцією України‚ Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“‚ іншими законами як власних повноважень, так і окремих повноважень органів місцевого самоврядування‚ діяльність яких припинена‚ з урахуванням встановлених законодавством вимог щодо режиму використання‚ охорони території зони‚ умов проживання та роботи в ній населення тощо.

(пункт 1 резолютивної частини)
     Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Київської обласної ради щодо офіційного тлумачення положення статті 9 Закону України „Про правовий режим території‚ що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 6 жовтня 2009 року № 24-рп/2009

 

Конституційний Суд України доходить висновку, що для громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на конституційному рівні встановлено особливі гарантії їх соціального захисту та відшкодування завданої шкоди їхньому життю та здоров’ю. Конституційно-правовий статус зазначеної категорії громадян обумовлено специфічним характером наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання яких вимагає неухильного виконання державою свого обов’язку з відшкодування шкоди за завдані фізичні, моральні та матеріальні втрати особам, яким призначено пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

(Абзац сьомий пункту 3 мотивувальної частини)

Рішення Конституційного Суду України від 3 квітня 2024 року № 4-р(I)/2024 у справі за конституційними скаргами Водолагіна Сергія Миколайовича, Некрилова Володимира Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2
розділу І Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб“ від 29 червня 2021 року № 1584–ІХ, частини третьої статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України