розділ VІІІ. Правосуддя

№№ 172-3(ІІ)/18, 197-2(ІІ)/18, 295-2(І)/18, 354-1(ІІ)/18, 33-2(ІІ)/19, 78-1(І)/19, 171-2(II)/19, 174-1(II)/19, 249-2(ІІ)/19, 267-2(II)/19, 284-2(II)/19

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Таким чином, на конституційному рівні встановлено обов’язковість апеляційного перегляду справи, а випадки необхідності у касаційному оскарженні судового рішення визначаються законом.

(речення третє, четверте абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Платова Сергія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 22 травня 2018 року № 172-3(ІІ)/2018

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голік Таїси Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини другої, абзацу першого частини четвертої, частини п'ятої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України від 11 вересня 2019 року № 249-2(ІІ)/2019

 

Однак чинна редакція пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України гарантує право на апеляційний перегляд справи, а не на апеляційне оскарження судового рішення.

(речення друге абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Розенблата Борислава Соломоновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 26 червня 2018 року № 197-2(ІІ)/2018

 

У конституційній скарзі міститься посилання на положення статті 8, частини третьої статті 13, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України, але не вказано, яке саме конституційне право було порушено внаслідок застосування оспорюваних положень Закону. Оскільки зазначені конституційні положення встановлюють гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також основні засади судочинства, вони не можуть бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція адміністративних будівель" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 20 вересня 2018 року № 295-2(І)/2018

 

Основний Закон України не містить положень, які встановлювали б обов’язковий касаційний перегляд усіх судових рішень. Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.
     Таким чином, Основний Закон України відносить касаційне оскарження судового рішення до питань законодавчої доцільності, вирішення яких є виключним повноваженням Верховної Ради України.

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мороз Ніни Пилипівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої, частини дев'ятої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 7 листопада 2018 року № 354-1(ІІ)/2018

(абзац сьомий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Коваля Михайла Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 20 частини першої статті 4, пункту 10 частини шостої статті 12, пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, статей 2, 24 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ від 20 червня 2019 року № 174-1(II)/2019

 

Чинна редакція пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України, згідно з якою однією із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення, закріплює гарантії права на апеляційний перегляд справи, а також передбачає, що випадки касаційного оскарження судових рішень визначаються в законі. Проте віднесення цього питання на розсуд законодавця не означає можливості свавільного його регулювання, зокрема порушення гарантованих Конституцією України прав людини внаслідок такого регулювання. <…>

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою кредитної спілки "Запоріжжя" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 14 лютого 2019 року № 33-2(ІІ)/2019

 

Конституція України не містить припису, який би гарантував особі право на касаційне оскарження усіх без винятку судових рішень. Відповідно до пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України право на касаційне оскарження судового рішення забезпечується у визначених законом випадках. Отже, відповідно до Конституції України питання визначення випадків касаційного оскарження судового рішення віднесено до повноважень Верховної Ради України.

(абзац перший підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою Грішина Дмитра Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів пункту 1 частини шостої, частини дев'ятої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України від 26 березня 2019 року № 78-1(І)/2019

 

Також диференційований підхід до надання права на касаційне оскарження судових рішень закладено безпосередньо в Основному Законі України. За пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Отже, відтворення зазначеного підходу й в оспорюваних положеннях Кодексу не свідчить про „правову нерівність“ учасників адміністративних проваджень та про порушення частин першої, другої статті 24 Конституції України, як помилково вважає автор клопотання.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Петроградової Зінаїди Сергіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 328, пункту 1 частини першої статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 20 червня 2019 року № 171-2(II)/2019

 

Щодо забезпечення права на перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України зазначає, що Основний Закон України не передбачає обов’язковості перегляду рішень, які набрали законної сили та якими вирішено справу по суті.

(речення перше абзацу п’ятого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Андрущенко Світлани Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини другої статті 424 Цивільного процесуального кодексу України від 8 жовтня 2019 року № 267-2(II)/2019

 

<…> пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України як „забезпечення права на касаційне оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі“. Згідно із вказаним положенням Основного Закону України право на касаційне оскарження судового рішення забезпечується у визначених законом випадках. Отже, відповідно до Конституції України питання законодавчого визначення випадків касаційного оскарження судового рішення належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85, пункт 14 частини першої статті 92).

(абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кількінової Жанни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 40, пункту 7 частини першої статті 252, пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 24 жовтня 2019 року № 284-2(II)/2019

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України