4.4. Нечинність акта (окремого положення). Вичерпання дії. Зміна редакції

№№ 18-з/97, 62-з/97, 52-у/98, 2-уп/99, 40-у/99, 8-у/2000, 36-у/2000, 37-у/2000, 62-у/2000, 42-у/2001, 50-у/2002, 29-y/03, 2-уп/03, 7-уп/04, 29-y/04, 12-у/06, 13-у/07, 17-y/07, 48-уп/07, 48-уп/07, 66-у/07, 48-уп/09, 2-уп/10, 64-y/10, 7-y/11, 44-y/11, 1-уп/13, 8-уп/14, 9-уп/2014, 6-уп/16, 3-уп/17

Виходячи із змісту конституційних положень про Конституційний Суд України та Закону України "Про Конституційний Суд України" до компетенції Суду не належить тлумачення законів, які втратили юридичну силу.

(абзац другий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Колесника Олега Івановича щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 8 Закону України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" від 5 червня 1997 року 18-з/97

 

Виходячи із змісту конституційних положень про Конституційний Суд України та Закону України "Про Конституційний Суд України" до компетенції Конституційного Суду України не належить тлумачення законів, які втратили юридичну силу.

(абзац другий пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення статей 42 і 43 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18 листопада 1993 року № 3623-12 від 4 грудня 1997 року № 62-з/97

 

Що стосується порушеного в конституційному поданні клопотання про офіційне тлумачення пункту 6 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист", зокрема понять "члени сімей ветеранів військової служби", "члени сімей ветеранів військової служби, які проживають разом з ними", то воно не може бути задоволено, оскільки під офіційним тлумаченням фактично маються на увазі проблеми правореалізації і застосування норми закону, який ще не набрав чинності. <…>

(абзац другий мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення пункту 6 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 року від 9 грудня 1998 року № 52-у/98

 

Оскільки в конституційному поданні порушено питання про відповідність Конституції України положень указів Президента України, які втратили чинність, його розгляд непідвідомчий Конституційному Суду України, що відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" є підставою для припинення конституційного провадження у справі.

(абзац перший пункту 6 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 2, 3, 4 Указу Президента України "Про Міністерство інформації України" та Указу Президента України "Про призначення В.Межинського виконуючим обов'язки Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України" від 09 лютого 1999 року № 2-уп/99

 

Відповідно до змісту Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України" офіційне тлумачення законів, які втратили чинність, не належить до компетенції Конституційного Суду України.
      Декрет Кабінету Міністрів України, який за змістом і юридичною силою є актом законотворчості, втратив чинність з введенням в дію Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року (№ 168/97-ВР).

(абзаци перший, другий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Державного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України (Ощадбанк України) щодо офіційного тлумачення положень підпункту "л" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" від 13 липня 1999 року № 40-у/99

 

Згідно зі статтями 147, 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення питань щодо конституційності законів та інших правових актів, які втратили чинність.

(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України“ від 13 березня 1999 року № 250/99 від 11 січня 2000 року № 8-у/2000

 

У конституційному поданні порушено питання про відповідність Конституції України Постанови Верховної Ради України від 6 липня 1999 року, якою доповнено пункт 5 Постанови Верховної Ради України від 19 березня 1996 року, що втратив чинність, а отже, втратила чинність і Постанова, конституційність якої оспорює Президент України. Це питання не підвідомче Конституційному Суду України, що відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

(абзац другий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про режим іноземного інвестування“ від 13 квітня 2000 року № 36-у/2000

 

Проте Конституційний Суд України виходить з того, що 3 грудня 1999 року Президентом України видано Указ „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки“ № 1529/99, яким внесено істотні зміни в регулювання відносин, що раніше регулювались Указом Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)“.
      У зв’язку з цим оспорюваний Указ Президента України фактично втратив чинність. Отже, відпали підстави для розгляду цієї справи Конституційним Судом України.

(абзаци другий, третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 76 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)“ від 13 квітня 2000 року № 37-у/2000

 

Відповідно до частини першої статті 150 Конституції України, пункту 4 статті 13, статті 42 Закону України „Про Конституційний Суд України“ Конституційний Суд України приймає рішення щодо офіційного тлумачення лише чинних законів України.

(абзац перший пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Космос“ щодо офіційного тлумачення положень п.2 ст.38 Закону України „Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування“, ст.4 Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств“, ч.3 ст.1 Закону України „Про об'єднання громадян“, п.31 Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 року № 62-у/2000

 

Виходячи з положень статті 150 Конституції України та вимог Закону України "Про Конституційний Суд України" (пункт 4 статті 13, статті 42, 94) Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення положень лише чинних Конституції та законів України. Таким чином, підстав для відкриття конституційного провадження немає.

(абзац п’ятий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Крюкова Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статей 13, 18, 118, 120, 199 Цивільного процесуального кодексу України та статей 133, 140, 143, 176-4 Кримінального кодексу України 1960 року від 27 грудня 2001 року № 42-у/2001

 

Оскільки Постанова вичерпала свою дію, вона не може розглядатися на відповідність Конституції України, тобто це питання непідвідомче Конституційному Суду України.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів народних депутатів України 2002 року" від 1 жовтня 2002 року № 50-у/2002

 

Отже, Конституційний Суд України дійшов висновку, що згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" є підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 10, статті 14 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР", пункту 4 Положення про паспорт громадянина України, абзаців п'ятого, сьомого, дев'ятого, десятого, одинадцятого Опису паспорта громадянина України від 28 травня 2003 року № 29-у/2003

 

За змістом статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань щодо конституційності лише чинних актів Президента України. Оскільки оспорювані положення Указу Президента України щодо запровадження посад державних секретарів втратили чинність, провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" (непідвідомчість питання Конституційному Суду України).

(абзац третій пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 70 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційність) положень Указу Президента України "Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні" стосовно запровадження посад державних секретарів (справа про запровадження посад державних секретарів) від 09 липня 2003 року № 2-уп/2003

 

У зв'язку з тим, що оспорюване положення частини п'ятої статті 156 КПК України щодо обчислення строку тримання під вартою втратило чинність, провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" – непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

(речення друге абзацу другого пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п'ятої статті 156 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про обчислення строку тримання під вартою) від 10 вересня 2003 року № 3-уп/2003

 

Оскільки оспорюваний Указ втратив чинність, конституційне провадження у справі щодо його відповідності Конституції України підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційних поданнях.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційними поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян та нормалізації життєдіяльності м. Мукачевого Закарпатської області“ від 22 червня 2004 року № 7-уп/2004

 

Оскільки в конституційному поданні порушено питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України, дія якої вичерпана, його розгляд не підвідомчий Конституційному Суду України, що згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ також є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження.

(абзац третій пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 9 Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, пунктів 1, 3, 4, 5, 9 Постанови Верховної Ради України „Про порядок висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання“ від 1 квітня 2004 року № 29-у/2004

 

Генеральна прокуратура України фактично просить надати консультацію щодо застосування чи не застосування положень пункту 140 Програми при розгляді питання про правомірність відчуження ВАТ „Укртелеком“ своєї частки у статутному фонді СП УМЗ і визначити, чи поширюються встановлені цим пунктом Програми обмеження на ВАТ „Укртелеком“. Однак надання консультацій не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге, третє абзацу другого пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України про офіційне тлумачення положень пункту 140 Державної програми приватизації на 2000–2002 роки, статей 3, 4 Закону України „Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства „Укртелеком“ від 13 січня 2005 року № 6-у/2005

 

Оскільки юрисдикція Конституційного Суду України поширюється тільки на чинні нормативно-правові акти, то клопотання субʼєкта права на конституційне подання щодо офіційного тлумачення зазначених положень Конституції України не підлягає розгляду Конституційним Судом України.о до змісту Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України" офіційне тлумачення законів, які втратили чинність, не належить до компетенції Конституційного Суду України.
      …
      Отже, субʼєкт права на конституційне подання звертається до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положень вказаних статей Конституції України в редакції 1996 року, які вже зазнали змін у звʼязку з набуттям чинності Законом України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV, та порушує зʼясовані у зазначеному Рішенні Конституційного Суду України питання.

(абзаци четвертий, шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень пункту 25 частини першої статті 85, частини першої статті 122 Конституції України від 15 листопада 2006 року № 12-у/2006

 

У звʼязку з новою редакцією частини третьої статті 24 Закону № 1977–ХІІ здійснити тлумачення вказаних положень законів неможливо. Об’єктивно виникли підстави, які вказують на непідвідомчість Конституційному Суду України порушених у конституційному зверненні питань.

(абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Андрейченко Любові Михайлівни про офіційне тлумачення положень абзацу третього частини першої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, частини третьої статті 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність“ від 08 лютого 2007 року №13-у/2007

 

Зі змісту статті 13 Закону України „Про Конституційний Суд України“ випливає, що Конституційний Суд України приймає акти, що стосуються лише чинних законів.

(абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадян Зємскова Володимира Вікторовича, Шафаренка Леоніда Марковича, Новака Віктора Болеславовича про офіційне тлумачення положень статей 9, 22 Конституції України, окремих положень ряду статей Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України від 18 липня 1963 року, законів України „Про Конституційний Суд України“, „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України“ від 21 червня 2001 року, „Про судоустрій України“ від 7 лютого 2002 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та Протоколу № 7 до неї від 15 лютого 2007 року №17-у/2007

 

Субʼєкт права на конституційне подання 20 листопада 2004 року звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним Закон. Конституційний Суд України 15 червня 2005 року відкрив конституційне провадження у справі.
      Оскільки Закон вичерпав свою дію і на час розгляду справи не регулює правових відносин, то він не може розглядатися на предмет відповідності Конституції України.
      Зазначене відповідає правовій позиції, яку висловив Конституційний Суд України в Ухвалі від 1 жовтня 2002 року № 50-у/2002 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України „Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів народних депутатів України 2002 року“. Вона полягає в тому, що акт, який вичерпав свою дію, не може розглядатися на відповідність Конституції України, тобто це питання непідвідомче Конституційному Суду України.

(речення друге абзацу другого, абзаци третій, четвертий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про особливості приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства „Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча“ від 21 листопада 2007 року № 48-уп/2007

 

Оскільки Постанова вичерпала свою дію, вона не може розглядатися на відповідність Конституції України. Тобто за змістом статей 150, 152 Конституції України питання, порушені у конституційному поданні, непідвідомчі Конституційному Суду України.

(речення третє, четверте абзацу третього пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України „Питання забезпечення складання списків виборців“ від 21 листопада 2007 року № 66-у/2007

 

Отже, оспорювані розпорядження Конституційний Суд України розглядає як такі, що вичерпали свою дію. Згідно з правовими позиціями, висловленими Конституційним Судом України у Рішенні від 23 червня 1997 року № 2-зп, в ухвалах від 1 жовтня 2002 року № 50-у/2002, від 21 листопада 2007 року № 48-уп/2007, вони не можуть розглядатися на предмет відповідності Конституції України.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпоряджень Президента України про тимчасове виконання обов’язків голів місцевих державних адміністрацій від 15 липня 2009 року № 48-уп/2009

 

Враховуючи зазначені в Постанові строки її виконання, Конституційний Суд України вважає, що вона вичерпала свою дію і є нечинною. Відповідно до статті 150 Конституції України повноваження Конституційного Суду України поширюються тільки на чинні правові акти, що є обʼєктами конституційного контролю, тому провадження у справі підлягає припиненню.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України „Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток“ від 13 січня 2010 року № 2-уп/2010

 

На момент розгляду Конституційним Судом України питань, порушених у конституційному поданні, діє нова редакція вказаних положень Кодексу, Закону та Закону № 2181 зі змінами, внесеними Законом України „Про судоустрій і статус суддів“ від 7 липня 2010 року № 2453–VI (Офіційний вісник України, 2010 р., № 55/1, ст. 1900).
      Юрисдикція Конституційного Суду України поширюється тільки на чинні нормативно-правові акти, тож питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) вказаних положень Кодексу, Закону та Закону № 2181 йому не підвідомче, а тому є підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі в цій частині відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзаци другий, третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України „Про Вищу раду юстиції“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження“ від 12 жовтня 2010 року № 64-у/2010

 

Конституційний Суд України неодноразово вказував, що вичерпання правовою нормою своєї дії має наслідком втрату нею чинності (Рішення від 23 червня 1997 року № 2-зп, ухвали від 1 жовтня 2002 року № 50-у/2002, від 21 листопада 2007 року № 48-уп/2007, від 15 липня 2009 року № 48-уп/2009, від 13 січня 2010 року № 2-уп/2010, від 27 січня 2011 року № 7-уп/2011). За статтею 150 Конституції України повноваження Конституційного Суду України поширюються тільки на чинні правові акти, що є об’єктами конституційного контролю, тому провадження у цій справі підлягає припиненню.

(речення друге, третє абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 14 розділу XIII „Перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 29 березня 2011 року № 7-у/2011

 

Таким чином, закони про Державний бюджет України мають визначений Конституцією України строк дії, і після закінчення бюджетного року їх норми втрачають чинність. Правову позицію щодо цього Конституційний Суд України сформулював в ухвалах від 29 квітня 1998 року № 22-у/98, від 13 квітня 2000 року № 31-у/2000, від 27 грудня 2001 року № 39-у/2001, від 21 березня 2002 року № 11-у/2002, від 18 березня 2010 року № 21-уп/2010.

(речення друге, третє абзацу другого підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Жиліної Ольги Федорівни щодо офіційного тлумачення положень статті 22 Конституції України, статті 15, пункту 3 розділу VIII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“, статті 43 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням“, пункту 23 розділу II „Внесення змін до деяких законодавчих актів України“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“, статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“, статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік“ від 27 вересня 2011 року № 44-у/2011

 

Оскільки положення Закону змістовно змінені й діють у новій редакції, що унеможливлює їх тлумачення у контексті конституційного звернення, Конституційний Суд України вважає, що конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – непідвідомчість Конституційному Суду України питання, порушеного у конституційному зверненні.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням ТОВ „Васьковицький граніт“ щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 статті 10 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні“ у взаємозв’язку з частиною другою статті 19 Конституції України, частиною першою статті 2, статтею 8 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні“ від 23 січня 2013 року № 1-уп/2013

 

Оскільки зміст пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону змінено і чинною є нова їх редакція, то це унеможливлює здійснення Конституційним Судом України перевірки на відповідність Конституції України зазначених положень Закону у зв’язку з непідвідомчістю йому питань, порушених у конституційному поданні.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону України „Про центральні органи виконавчої влади“ від 24 квітня 2014 року № 8-уп/2014

 

Оскільки положення частини другої статті 35 Кодексу в редакції, яка була визначена як предмет офіційного тлумачення в конституційному зверненні, втратили чинність, для їх офіційного тлумачення немає юридичних підстав, а конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Атем“ щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України від 20 травня 2014 року № 9-уп/2014

 

Згідно зі статтею 150 Основного Закону України та практикою Конституційного Суду України його юрисдикція поширюється на чинні нормативно-правові акти (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001, ухвали від 31 березня 2009 року № 17-уп/2009, від 2 вересня 2010 року № 44-уп/2010, від 24 квітня 2014 року № 8-уп/2014).

(абзац дев’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого частини десятої статті 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“ від 07 грудня 2016 року № 6-уп/2016

 

Конституційний Суд України бере до уваги те, що положення закону про Державний бюджет України на певний період, які передбачають бюджетні призначення, втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.
      Таким чином, Конституційний Суд України не має підстав для розгляду питання про відповідність Конституції України (конституційність) положень пункту 7 Прикінцевих положень Закону.

(абзаци третій, четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“ від 10 березня 2017 року № 3-уп/2017

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України