4.7. Оскарження дій (бездіяльності) суб’єкта

№№ 199-2(І)/18, 310-2(ІІ)/18, 59-2(І)/19, 84-2(II)/20
Суб’єкт права на конституційне подання, не навівши доводів щодо порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення або набрання чинності Постановою, фактично ставить питання про законність дій єдиного органу законодавчої влади в Україні при її прийнятті. Однак вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.
(речення друге, третє абзацу п’ятого підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Постанови Верховної Ради України "Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини" від 26 червня 2018 року № 199-2(І)/2018.

Автор клопотання фактично оскаржує дії (бездіяльність) суб’єкта призначення суддів – Президента України, проте вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Федоренка Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 29 розділу XIІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 2 жовтня 2018 року № 310-2(ІІ)/2018

Згідно із Законом України „Про Конституційний Суд України“ до повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення питань щодо оцінки дій чи бездіяльності Голови Верховної Ради України.
(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 6 березня 2019 року № 59-2(І)/2019

<…> фактично йдеться про надання оцінки діям органам державної влади при реалізації державної політики у сфері містобудування, однак розгляд такого питання не належить до повноважень Конституційного Суду України відповідно до статті 7 Закону України „Про Конституційний Суд України”.
(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Наіфа Самера Ясіня щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 28 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” від 14 квітня 2020 року № 84-2(II)/2020

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України