Права, свободи і обов’язки людини і громадянина

№№ 280-1(І)/18, 294-1(І)/18, 303-1(ІІ)/18, 391-2(ІІ)/18, 149-2(ІІ)/19, 34-2(ІІ)/21, 81-2(II)/21

Водночас Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України вважає за необхідне зазначити, що зміна механізму нарахування/перерахування певних видів соціальних виплат не є звуженням змісту та обсягу гарантованого Конституцією України права на соціальний захист.

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою громадянки України Бойко Олександри Яківни щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців першого, другого частини четвертої статті 42, абзацу першого пункту 4-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 13 вересня 2018 року № 280-1(І)/2018

 

Запровадження нового порядку регулювання пенсійного забезпечення державних службовців призвело до зміни підстав для перерахунку раніше призначених пенсій, а не до скасування чи обмеження права громадян на соціальний захист.

(речення перше абзацу четвертого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Герасімчук Наталії Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV та частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII від 19 вересня 2018 року № 294-1(І)/2018

 

Запровадження нового порядку регулювання пенсійного забезпечення державних службовців призвело до зміни підстав для перерахунку раніше призначених пенсій, а не до скасування чи обмеження права громадян на соціальний захист.

(речення перше абзацу четвертого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Герасімчук Наталії Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV та частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII від 19 вересня 2018 року № 294-1(І)/2018

 

Конституційний Суд України зазначає, що зміна порядку пенсійного забезпечення не означає його автоматичної втрати, оскільки перерахунок призначеної пенсії лише на підставі зміни розміру заробітної плати працівника на посаді, яку в минулому обіймав пенсіонер, не є частиною права на соціальний захист, передбаченого статтею 46 Конституції України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ярощука Григорія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 19 грудня 2018 року № 391-2(ІІ)/2018

 

Стверджуючи про невідповідність положень частини першої статті 65 Закону частині третій статті 22 Конституції України, Новак А.В. не бере до уваги, що зміна законодавства щодо порядку оскарження рішень Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, продовження строку такого відсторонення не звужує і не обмежує змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина, оскільки зазначене правове регулювання стосується можливості виконання повноважень щодо здійснення правосуддя.

(абзац сьомий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Новака Андрія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 65 Закону України „Про Вищу раду правосуддя“ від 28 травня 2019 року № 149-2(ІІ)/2019

 

<…> приписи частин першої, п’ятої, шостої статті 126 Конституції України, на відповідність яким Заявник також просить перевірити оспорюваний припис Закону № 1402, не є такими, що встановлюють гарантовані Конституцією України права людини <…>.

(абзац одинадцятий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду Українипро про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Палія Сергія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів другого речення абзацу шостого підпункту „б“ пункту 16 розділу І Закону України „Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)“ від 2 червня 2016 року № 1401–VIII, абзацу другого пункту 20 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України ,,Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII від 25 лютого 2021 року № 34-2(ІІ)/2021

 

За змістом статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні, зокрема, у правах, а отже, заборона дискримінації застосовується лише тоді, коли гарантовані Конституцією України права людини стають її об’єктом.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сікалова Геннадія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 § 2 „Прикінцеві положення“ розділу 4 Закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 27 травня 2021 року № 81-2(II)/2021

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України