3.1.2. Обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень)

№№ 387-3(І)/18, 59-2(І)/19

Конституційне подання містить висловлювання щодо незгоди з порядком висунення та проведення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах, що не є юридичними аргументами на підтвердження неконституційності оспорюваних положень Регламенту.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України“ від 19 грудня 2018 року № 387-3(І)/2018

 

Стверджуючи про порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення закону, автор клопотання має обґрунтувати, що таке порушення: по-перше, стосується саме конституційних процесуальних вимог; по-друге, є системним, грубим і таким, що істотно впливає на остаточний результат його ухвалення (Ухвала Великої палати Конституційного Суду України від 22 листопада 2018 року № 72-у/2018). Однак народні депутати України не навели аргументів в аспекті означених питань, що свідчить про відсутність обґрунтування тверджень щодо неконституційності Закону.

(речення друге, третє абзацу восьмого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 6 березня 2019 року № 59-2(І)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine