розділ ІІ. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина

№№ 102-2(II)/19, 284-2(ІІ)/19, 78-2(ІІ)/20, 249-3(І)/20, 81-2(II)/21

У зв’язку з наведеними аргументами слід зазначити, що автор клопотання не врахував положення частини третьої статті 13 Основного Закону України, відповідно до якого власність зобов’язує. Набуваючи право власності, особа має враховувати визначений законодавством відповідний правовий режим. Тобто при укладанні договору про передачу права власності на знак Лейдікер О.С. мав оцінити наявні ризики, пов’язані цим правом власності.

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лейдікера Олександра Сергійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу першого пункту 4 статті 18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг“ від 11 квітня 2019 року № 102-2(II)/2019

 

Оскільки частина третя статті 22 Конституції України визначає гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина та не передбачає конкретних прав і свобод, то посилання лише на неї не можна вважати обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(речення друге абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кількінової Жанни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 40, пункту 7 частини першої статті 252, пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 24 жовтня 2019 року № 284-2(II)/2019

 

<…> частина перша статті 58 Конституції України містить загальний принцип права, що унеможливлює зворотну дію в часі, зокрема, й кримінального законодавства, крім випадків, коли воно пом’якшує або скасовує відповідальність особи.

(речення друге абзацу другого підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Михайлова-Горячева Сергія Львовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів частини першої статті 33-1 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з приписами статті 5 та примітки до статті 45 Кримінального кодексу України від 8 квітня 2020 року № 78-2(ІІ)/2020

 

<…> приписи частини другої статті 19, частини другої статті 68 Конституції України, на відповідність яким Синяк І.Г. просить перевірити оспорювані положення Кодексу, не визначають конкретного конституційного права, а встановлюють загальні принципи та порядок реалізації цих прав.

(речення перше абзацу чнтвертого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синяка Ігоря Григоровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України від 5 листопада 2020 року № 249-3(І)/2020

 

За змістом статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні, зокрема, у правах, а отже, заборона дискримінації застосовується лише тоді, коли гарантовані Конституцією України права людини стають її об’єктом.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сікалова Геннадія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 § 2 „Прикінцеві положення“ розділу 4 Закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 27 травня 2021 року № 81-2(II)/2021

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine