Прокуратура

21-уп(ІІ)/20

<…> у процесі скорочення розміру заробітної плати прокурорів, зумовленого економічною кризою, належна увага має приділятись тому, чи залишається оплата праці прокурорів співмірною гідності їх професії та відповідальності. Якщо таке скорочення не відповідає вимозі щодо належної винагороди, порушується сутність гарантії стабільності умов оплати праці прокурорів до того рівня, що основна мета, на досягнення якої спрямована ця гарантія, тобто належне, кваліфіковане та неупереджене здійснення професійних обов’язків, ставиться під загрозу та навіть створює небезпеку корупції.
     Право на оплату праці є невід’ємною частиною права власності кожного, у тому числі державних службовців, відповідні вимоги особливо важливі для прокуратури з огляду на близькість та доповнюючу природу завдань суддів і прокурорів, що передбачають аналогічні вимоги та гарантії стосовно статусу, умов роботи та заробітної плати.
     Розмір заробітної плати прокурорів має визначатись законом, деполітизуючи рівень оплати їх праці для посилення неупередженості прокурорів.
     Законодавець поставив розмір заробітної плати прокурорів у залежність від рішення щодо розподілу фінансових ресурсів, яке щорічно приймає законодавча та виконавча влада. Такі умови роблять розмір заробітної плати прокурорів залежним від розсуду тих, хто приймає таке рішення, що може завдати шкоди незалежності прокуратури.

(абзаци перший – четвертий пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційними скаргами Клименка Олексія Вікторовича, Цимбала Михайла Андрійовича, Мироненка Станіслава Станіславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пункту 9 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік“, пункту 11 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“, абзацу п’ятдесят першого підпункту 5 пункту 63 розділу І Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин“, пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України від 7 жовтня 2020 року № 21-уп(ІІ)/2020

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine