4.3. Консультації з питань правозастосування

№№ 199-3(ІІ)/20, 209-2(І)/20

<…> вирішення питань, пов’язаних зі сферою правозастосування, не належить до компетенції Конституційного Суду України, який не наділений повноваженнями щодо перевірки законності та обґрунтованості прийнятих судами рішень і правильності застосування ними законів України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Овчарука Сергія Станіславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини четвертої статті 116 Земельного кодексу України 9 вересня 2020 року № 199-3(ІІ)/2020

 

Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що вирішення питань правозастосування не належить до повноважень Конституційного Суду України (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 15-у(II)/2018, від 26 червня 2018 року № 23-у(II)/2018).

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кошевьорової Ольги Віталіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 388 Цивільного кодексу України від 23 вересня 2020 року № 209-2(I)/2020

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine