3.3.2.3. Очевидна необґрунтованість

№№ 221-3(ІІ)/18, 224-2(ІІ)/18, 230-3(ІІ)/18, 269-2(ІІ)/18, 307-2(ІІ)/18, 15-2(ІІ)/19, 60-2(II)/19, 80-3(І)/19, 88-3(II)/19, 225-1(І)/19, 284-2(II)/19, 302-2(I)/19

Автор клопотання процитував окремі положення Конституції України, виклав фактичні обставини своєї справи та описав зміни у правовому регулюванні щодо перерахунку призначених пенсій державних службовців, однак не вказав, у чому полягає зв’язок між положенням статті 90 Закону та положеннями частини першої статті 22, статті 48, частини першої статті 58 Конституції України, а також не навів логічних аргументів на підтвердження позбавлення державних службовців права на перерахунок призначених їм пенсій саме положенням статті 90 Закону.
     Відсутність зв’язку між оспорюваним положенням Закону та названими положеннями Конституції України дає підстави стверджувати про те, що конституційна скарга Городного О.І. є очевидно необґрунтованою.

(абзаци третій, четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Городного Ореста Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII від 18 липня 2018 року № 221-3(ІІ)/2018

 

Цитуючи окремі положення Конституції України, нормативно-правових актів, юридичні позиції Конституційного Суду України, Корнаш І.В. не вказав, у чому полягає зв’язок між Законом № 76 та частинами другою, третьою статті 22, частиною першою статті 46, частиною першою статті 58 Конституції України, а також не навів логічних аргументів щодо того, яким чином зазначені норми Закону № 76 зумовили звуження змісту та обсягу соціальних гарантій працівників прокуратури в аспекті перерахунку призначених їм пенсій, чим не дотримав вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.
     Відсутність зв’язку між оспорюваними положеннями Закону № 76 та відповідними положеннями Конституції України дозволяє стверджувати, що конституційна скарга Корнаша І.В. є очевидно необґрунтованою.

(абзаци другий, третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Корнаша Івана Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзаців шостого, сьомого пункту 3 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII від 20 липня 2018 року № 224-2(ІІ)/2018

 

Відсутність зв’язку між оспорюваними положеннями Закону <…> та вказаними положеннями Конституції України дає підстави стверджувати, що конституційна скарга <…> є очевидно необґрунтованою.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Снєжко Наталі Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, у тому числі його статті 90, та статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 21 серпня 2018 року № 230-3(ІІ)/2018

(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кришкіної Алли Прокопіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ зі змінами, в тому числі його статті 90, та статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV зі змінами від 10 вересня 2018 року № 269-2(ІІ)/2018

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Хліпальського Юліана Збігнєвовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої статті 246, підпункту „ґ“ пункту 4 частини першої статті 322, частин третьої, п’ятої статті 328, частини першої статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України від 7 березня 2019 року № 60-2(II)/2019

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ананченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини першої, пункту 1 частини другої статті 19, пункту 2 частини першої, пункту 2 частини четвертої статті 266 Кодексу адміністративного судочинства України від 27 березня 2019 року № 80-3(І)/2019

 

Очевидна необґрунтованість конституційної скарги пов’язана з хибним розумінням суб’єктом права на конституційну скаргу обсягу конституційних гарантій незалежності суддів, зокрема віднесенням до таких гарантій вихідної допомоги судді у зв’язку з відставкою.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Цугеля Ігоря Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 28 вересня 2018 року № 307-2(ІІ)/2018

 

Очевидна необґрунтованість конституційної скарги пов’язана з хибним розумінням автором клопотання поширення на нього конституційної гарантії на апеляційний перегляд справи, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України, оскільки, як випливає з матеріалів справи, він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Рейніша Леоніда Валерійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 28 січня 2019 року № 15-2(ІІ)/2019

 

Автор клопотання не вказав, у чому полягає зв’язок між оспорюваним положенням Закону № 2148 та вказаними приписами Конституції України, а також не навів належних аргументів щодо того, яким чином зазначена норма звузила зміст та обсяг соціальних гарантій народних депутатів України в аспекті перерахунку призначених їм пенсій, що дає можливість стверджувати про очевидну необґрунтованість конституційної скарги в цій частині.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дончака Володимира Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76
VIII, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213VIII, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ від 3 жовтня 2017 року № 2148VIII від 1 квітня 2019 року № 88-3(II)/2019

 

<…> відсутність у Заявника на момент звернення до територіального органу Пенсійного фонду України потрібного стажу роботи для призначення йому пенсії за вислугу років не призвела до порушення самої сутності гарантованого статтею 46 Конституції України права Заявника на соціальний захист та, відповідно, не мала наслідком звуження змісту та обсягу цього права.

(речення друге підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Геруса Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII від 3 вересня 2019 року № 225-1(І)/2019

 

Про очевидну необґрунтованість змісту й вимог конституційної скарги свідчить також те, що автор клопотання не обґрунтував тверджень щодо неконституційності пункту 2 частини першої статті 389 Кодексу, а виклав власне розуміння, до того ж помилкове, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України як „забезпечення права на касаційне оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі“.

(речення перше абзацу третього підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кількінової Жанни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 40, пункту 7 частини першої статті 252, пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 24 жовтня 2019 року № 284-2(II)/2019

 

Аналіз конституційної скарги та долучених до неї матеріалів дає підстави для висновку, що її зміст і вимоги є очевидно необґрунтованими, оскільки автор клопотання не довів, у чому саме полягає неконституційність положень частини першої статті 1166 Кодексу.

(речення перше абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю „Логіст-Хім“ щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 1166 Цивільного кодексу України від 27 листопада 2019 року № 302-2(I)/2019

 

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine